Zamknij

Farm from Alojzów

Farm from Alojzów

This farm is typical for Iłża Foothills, where buildings or their parts were made of calciferous stone (easily available within this region). This area is located on the South of Radom and within the scope of Little Poles (“Małopolanie”). A part of upland areas of Iłża Foothills is overgrown with compound forests of Iłża Wilderness. The edges of these forests, particularly near Iłża, are very attractive from the landscape point of view – small hills intertwine with ravines, canyons and valleys of the Iłża River and Modrzejowica River.

The farm from Alojzów is an example of a settlement of a rich host who ran agricultural business. The collected equipment is supposed to reflect changes which took place in villages located around Radom in the 1960s. The most important of them encompassed village electrification and introduction of contract plant cultivation, such as flax or tobacco.

The decoration of the farm is constituted by a home garden and an orchard with a small apiary. The orchard has trees such as apple trees (malinówki, kronselki, papierówki), pear trees (faworytki), plum trees (węgierki), cherry trees (lutówki) as well as raspberries and jasmine. The orchard constituted a natural place for breeding of bees, which was the occupation of the owners of the cottage from Alojzów.

Cottage from Alojzów from 190

The cottage was built by the Falkowicz family, which at the beginning of the previous century moved it to Alojzów from nearby located Krzyżanowice. Soon after the moving Falkie - wicz became the village-mayor and erected a solid house with wooden floors. Later both the farm and the post were taken over by his son – Wincenty, who had two children – a daughter and a son. Having graduated from high school, the daughter remained permanently in Radom. The farm was taken over by the son, Antoni, a graduate from Jan Kochanowski High School in Radom. In 1961 Antoni married Henryka Żak from Dzierzkówek, a graduate of Cloth Technical College in Radom. Education of Antoni and Henryka, tradition of the village-mayor family and the experience gained during the time spent outside of home were reflected in the cottage arrangement, a very modern one as for the 1960s, subscription of agricultural magazines as well as the purchase of a radio and a washing machine “Frania” soon after electrification.

The cottage from Alojzów is the only example in the Museum of the so-called “symmetric” houses, popular in the past for many decades in the region of Radom. They were characterized by a vestibule which ran throughout the building and divided it into a residential part with a chamber and a kitchen as well as an economic part with a room and a granary. The cottage is built in the form of a rustic structure upon the triangle view. It has a wide façade, which means that the entrance is located within its longer wall. The rooms are arranged in a two-track system. The jerking head of the roof is covered with shingle, whereas the tops are boarded with arcades. The roof ridge is reinforced with “koźliny”. The fire devices consist of kitchen equipment with a bread oven in the kitchen and of a heating stove in the chamber.

The object’s interior is arranged as in the 1960s. It shows the moment in the family history, in which the Falkowiczs wait for a child, build a house of hollow bricks next to the wooden cottage and the village has already been supplied with electricity. The interior design is different than in the case of other cottages presented in the Museum. Here it consists of a lavatory and a sewing machine brought by Mrs. Henryka as well as a couch purchased by the couple soon after the marriage. Instead of “holy” paintings the wall above the couch is occupied by fami - ly photos, such as a newly born son Robert in a trolley and father Węglicki, the hostess’s brother – a long-term priest in Iłża.

Visitors may also see many attractions in a room equipped with a chest for clothes and “szafarnia”, a box for grain. Under the ceiling one may find rods (rows) for clothes and food. The corner is occupied by a small box with salty back fat, barrels with sauer - kraut and pickles. The shelves house special glasses faience plates situated next to an old oil lamp and a coal iron with a chimney. A separate area is occupied by homemade bread placed here with respect.

Everywhere the old is mixed with the new, hence the modernity enters the life of the villagers in a traditional manner.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych