Zamknij

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja powstała w ramach unijnego projektu „Zdarzyło się kiedyś nad wodą…”, stanowi dźwiękowy przewodnik po Muzeum Wsi Radomskiej, skierowany przede wszystkim do osób niewidomych i słabowidzących.

Dzięki nagraniom można poznawać Muzeum ze swego domu lub po wgraniu plików mp3 do odtwarzacza zwiedzać muzealne ekspozycje na miejscu.

 1. Wstęp
 2. Zagroda z Chomentowa
 3. Chałupa z Chomentowa
 4. Wnętrze chałupy z Chomentowa
 5. Sień w chałupie z Chomentowa
 6. Izba biała w chałupie z Chomentowa
 7. Izba czarna w chałupie z Chomentowa
 8. Komora w chałupie z Chomentowa
 9. Spacer po zagrodzie z Chomentowa
 10. Chlew z Brzezinek Starych w zagrodzie z Chomentowa
 11. Obora z Brzezinek Starych w zagrodzie z Chomentowa
 12. Stodoła z Borek w zagrodzie z Chomentowa
 13. Ubikacja z Chomentowa
 14. Zastodole w zagrodzie z Chomentowa
 15. Kierat w zagrodzie z Chomentowa
 16. Bróg z Radomia w zagrodzie z Chomentowa
 17. Powrót na podwórze
 18. Sieczkarnia z Janiszewa w zagrodzie z Chomentowa
 19. Szopa z Chomentowa w zagrodzie z Chomentowa
 20. Spichlerz z wozownią z Chomentowa w zagrodzie z Chomentowa
 21. Studnia w zagrodzie z Chomentowa
 22. Piwnica w zagrodzie z Chomentowa
 23. Chałupa z Jastrzębi
 24. Studnia z żurawiem w zagrodzie z Jastrzębi
 25. Sieci rybackie w zagrodzie z Jastrzębi
 26. Kuźnia z Trębowca
 27. Wnętrze kuźni z Trębowca
 28. Chałupa Biedniacza
 29. Kościół i dzwonnica
 30. Dzwonnica z Wielgiego
 31. Kościół z Wolanowa
 32. Wnętrze kościoła z Wolanowa
 33. Wiatrak z Grabowca
 34. Wnętrze wiatraka z Grabowca
 35. Dwór z Pieczysk
 36. Ganek dworu z Pieczysk
 37. Wnętrze dworu z Pieczysk
 38. Jadalnia we dworze z Pieczysk
 39. Gabinet we dworze z Pieczysk
 40. Salon we dworze z Pieczysk
 41. Sypialnia we dworze z Pieczysk
 42. Sień we dworze z Pieczysk
 43. Zakończenie

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych