Zamknij

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja powstała w ramach unijnego projektu „Zdarzyło się kiedyś nad wodą…”, stanowi dźwiękowy przewodnik po Muzeum Wsi Radomskiej, skierowany przede wszystkim do osób niewidomych i słabowidzących.

Dzięki nagraniom można poznawać Muzeum ze swego domu lub po wgraniu plików mp3 do odtwarzacza zwiedzać muzealne ekspozycje na miejscu.

 1. Wstęp
 2. Zagroda z Chomentowa
 3. Chałupa z Chomentowa
 4. Wnętrze chałupy z Chomentowa
 5. Sień w chałupie z Chomentowa
 6. Izba biała w chałupie z Chomentowa
 7. Izba czarna w chałupie z Chomentowa
 8. Komora w chałupie z Chomentowa
 9. Spacer po zagrodzie z Chomentowa
 10. Chlew z Brzezinek Starych w zagrodzie z Chomentowa
 11. Obora z Brzezinek Starych w zagrodzie z Chomentowa
 12. Stodoła z Borek w zagrodzie z Chomentowa
 13. Ubikacja z Chomentowa
 14. Zastodole w zagrodzie z Chomentowa
 15. Kierat w zagrodzie z Chomentowa
 16. Bróg z Radomia w zagrodzie z Chomentowa
 17. Powrót na podwórze
 18. Sieczkarnia z Janiszewa w zagrodzie z Chomentowa
 19. Szopa z Chomentowa w zagrodzie z Chomentowa
 20. Spichlerz z wozownią z Chomentowa w zagrodzie z Chomentowa
 21. Studnia w zagrodzie z Chomentowa
 22. Piwnica w zagrodzie z Chomentowa
 23. Chałupa z Jastrzębi
 24. Studnia z żurawiem w zagrodzie z Jastrzębi
 25. Sieci rybackie w zagrodzie z Jastrzębi
 26. Kuźnia z Trębowca
 27. Wnętrze kuźni z Trębowca
 28. Chałupa Biedniacza
 29. Kościół i dzwonnica
 30. Dzwonnica z Wielgiego
 31. Kościół z Wolanowa
 32. Wnętrze kościoła z Wolanowa
 33. Wiatrak z Grabowca
 34. Wnętrze wiatraka z Grabowca
 35. Dwór z Pieczysk
 36. Ganek dworu z Pieczysk
 37. Wnętrze dworu z Pieczysk
 38. Jadalnia we dworze z Pieczysk
 39. Gabinet we dworze z Pieczysk
 40. Salon we dworze z Pieczysk
 41. Sypialnia we dworze z Pieczysk
 42. Sień we dworze z Pieczysk
 43. Zakończenie

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych