Zamknij

Festiwal Ziemniaka

Festiwal Ziemniaka

Wydarzenie odbędzie się 7 października 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej

Zapraszamy Państwa na Festiwal Ziemniaka, który odbędzie się 7 października 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

Festiwal Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej to impreza cykliczna organizowana od kilkunastu lat. Celem imprezy jest pokazanie tego, co dawniej robiono podczas jesiennych prac polowych, dotyczy to nie tylko zbierania plonów, przetwórstwa, przygotowania ziemi pod kolejne uprawy, ale również ludowych obrzędów związanych z wykopkami. Aby pokazać turystom życie codzienne dawnej wsi radomskiej do udziału w imprezie zapraszamy zespoły obrzędowe, rolników, którzy na muzealnych polach przy użyciu dawnych maszyn rolniczych z kolekcji MWR wykonują prace polowe.

Na terenie jednej z zagród, na scenie występują kapele ludowe, a chętni uczestniczą w zabawie tanecznej na dechach. Impreza jest również okazją do popularyzacji rękodzieła i rzemiosła ludowego, twórcy ludowi na straganach prezentują swoje prace – można je podziwiać i kupować.

Atrakcją dla turystów są również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów obrzędowych z potrawami regionalnymi. Można na nich spróbować m.in. porkę, pazibrodę, babkę ziemniaczaną.

W trakcie imprezy w godzinach 14.30 – 15.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. Celem organizowanego przez muzeum konkursu jest ukazanie tradycji kulinarnych regionu radomskiego, budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy Uczestnikami Konkursu. W Konkursie mogą wziąć udział: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzyszenia. Uczestnicy Konkursu powinni mieszkać na terenie regionu radomskiego. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie pan Karol Okrasa, kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych programów telewizyjnych, takich jak: „Kuchnia z Okrasą”, „Okrasa łamie przepisy” i „Smaki czasu z Karolem Okrasą”, autor książki pt. „Gotuj z Okrasą”. Wyróżnieniem dla zwycięzcy będzie oprócz nagrody rzeczowej uczestnictwo w programie telewizyjnym Karola Okrasy pt. „Okrasa łamie przepisy”

W programie wydarzenia przewidziano:

1. Scena „Pod Dębem” – występy kapel wiejskich – 12.00 – 19.00

- Kapela Henryka Gwiazdy z Radomia

- Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych

- Kapela Józefa Wyrwińskiego z Korzyc

- Kapela Lipców z Wygnanowa

2. Zagroda z Jastrzębi

- Rozstrzygnięcie konkursu „Potrawa regionalna z ziemniaków” – godz. 14.30 – 15.30

- Pokaz kulinarny Karola Okrasy – 16.30 – 18.00

3. Zagroda z Alojzowa 12.00 – 18.00

- Kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- Sprzedaż miodów, ziół, sadzonek oraz innych towarów, powiązanych z tematyką festynu

4. Zagroda z Chomentowa 12.00 – 18.00

- Pokaz omłotów (za stodołą)

- Kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- Sprzedaż miodów, ziół, sadzonek oraz innych towarów, powiązanych z tematyką festynu

5. Młyn z Zajączkowa 12.00 – 18.00

- Pokaz wypału ceramiki w piecu jamowym

- Rodzinne warsztaty ceramiczne

- Spotkanie z twórcą ludowym, garncarzem Wiesławem Rokitą – pokaz i nauka toczenia na kole garncarskim

- Uruchamianie młyna – w godzinach: 13.00, 15.00, 17.00

- Pokaz pracy piły trackiej

6. Wiatrak z Wierzbicy (po raz pierwszy w MWR)

- Uruchamianie wiatraka – w godzinach: 14.00, 16.00, 18.00

7. Muzealne pola 12.00 – 18.00

- Pieczenie ziemniaków w popiele

- Pokazy orki, bronowania i kopania ziemniaków przy użyciu zabytkowego sprzętu rolniczego – ciągniki samoróbki „SAM” z osprzętem

- Pokazy orki i bronowania w zaprzęgu konnym

8. Zagroda z Solca

- Pokaz obróbki kaszy w tatarczaku

9. Kuźnia z Trębowca

- Spotkanie z twórcami ludowymi, Grzegorzem Gordatem i Marianem Kostkiem - wikliniarzami

10. Polana obok Zagrody z Chomentowa - targowisko – 12.00 – 19.00

Przedsprzedaż biletów na Festiwal Ziemniaka

Zachęcamy do wcześniejszego nabywania biletów na Festiwal Ziemniaka, aby uniknąć kolejek w dzień imprezy. Przedsprzedaż prowadzimy w kasie Muzeum. Bilety możecie Państwo zakupić w następujących godzinach:

wtorek - piątek 9:00- 17:00

sobota - niedziela 10:00 -18 :00

Ceny biletów:

bilet normalny - 10 zł

bilet ulgowy - 6 zł

Ważne! 7 października uruchamiamy dla gości Muzeum dwie kasy biletowe od ulicy Szydłowieckiej i trzy kasy od ulicy Stawowej.

Wydarzenie zostało objęte honorawym patronetem Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronetem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK 2018).

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych