Zamknij

Zimowe przygotowania do inwestycji


W naszym skansenie rozpoczęły się prace polegające na przygotowanie terenów pod budowę projektowanych obiektów. Już w styczniu geodeci wyznaczyli obrysy budynków dzięki czemu można było rozpocząć roboty polegające na oczyszczeniu terenu z drzew i zarośli. Prace te obejmowały również oczyszczenie dróg dojazdowych prowadzących do przyszłych placów budów. Dotyczyło to zwłaszcza miejsca na którym powstanie zagroda z Solca oraz trak z Molend. Tereny te były do tej pory nieużywane w ruchu turystycznym i w związku z tym niektóre odcinki drogi właściwie należało wytyczyć od nowa. Warto w tym miejscu dodać, że wytyczenie nowych dróg w niewykorzystywanych do tej pory obszarach skansenu pozwoli na otworzenie zupełnie nowych perspektyw krajobrazowych nie tylko na obiekty skansenowskie, które mają powstać, ale również na te, które istnieją od wielu lat. Przypomnijmy, że w ramach naszego projektu powstaną m.in. dwa młyny wodne. Młyn z Zajączkowa, który napędzany będzie kołem wodnym zlokalizowany będzie obok stawu, w pobliżu zagrody z Jastrzębi. Sposób napędu wymaga powstania specjalnego kanału, dzięki któremu woda ze stawu po przejściu przez drewniane koło napędowe wpadnie do pobliskiego koryta rzeki. Dlatego przygotowanie placu budowy nie ogranicza się tylko do obrysu samej bryły, ale także do przygotowania miejsca pod budowle hydrologiczne. Podobnie rzecz się ma z młynem z Zofiówki. Młyn ten ma być napędzanym turbiną wodną. W związku z tym istnieje konieczność powstania klatki turbinowej oraz kanału, który będzie odprowadzał wodę po jej przejściu przez turbinę.
W związku z planowanym powstaniem nowego zaplecza konserwatorskiego, rozpoczęło się przenoszenie eksponatów, które znajdują się w starym magazynie. Ten ostatni zostanie wkrótce wyburzony podobnie jak znajdujące się na tym terenie stolarnia, pracownie renowatorów, szatnie oraz garaże. To pierwszy etap wyprowadzki ze starych budynków. Eksponaty tymczasowo powędrują do innych pomieszczeń. Po zakończeniu inwestycji powrócą już do nowoczesnego magazynu, który znajdować się będzie w nowym zapleczu konserwatorskim. Podobnie rzecz się będzie miała z pozostałymi pomieszczeniami i pracowniami. Cała ta skomplikowana operacja przeprowadzki do tymczasowych pomieszczeń musi się zakończyć w ciągu kilkunastu tygodni, gdyż prawdopodobnie w czerwcu bieżącego roku firmy wyłonione w przetargach przystąpią do prac związanych z budową nowego zaplecza koserwatorskiego.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych