Zamknij

Budowa ?Małej Wioski?

Budowa ?Małej Wioski?

Budowa ?Małej Wioski? ? miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej ? Etap I

Budowa „Małej Wioski” – miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej – Etap I

Trwają roboty przy budowie Małej Wioski. Prace prowadzi firma AG-Complex z Warszawy. Zadanie ma na celu stworzenie miejsca, które pełnić będzie kilka funkcji: zabawową, edukacyjną oraz wystawienniczą. Powstanie wydzielona przestrzeń rekreacyjna w formie „placu zabaw” stylizowanego na tradycyjną wieś. Program Małej Wioski zakłada, że poprzez zabawę uczył będzie dzieci historii i tradycji polskiej wsi z regionu radomskiego. Teren przeznaczony pod budowę inwestycji „Mała Wioska” położony jest w południowej części Muzeum Wsi Radomskiej. Teren o wymiarach 70m x 70m. usytuowany jest tuż przy Budynku Edukacji Muzealnej, a także w pobliżu parkingu.

Zakres zadania, w etapie pierwszym, obejmuje cztery główne elementy.

W zakresie architektury:

 • Budowa "chałupy" - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego wzorowanego na obiektach architektury ludowej, która będzie w odpowiedniej skali zmniejszona – dostosowana swoimi rozmiarami do wzrostu dzieci.
 • budowa „brogu na siano” - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego - zadaszenia na siano na świeżym powietrzu.

W zakresie nawierzchni i dróg:

 • budowa ciągów pieszych i nawierzchni obsługujących elementy programowe, o stylistyce typowej dla krajobrazu i tradycyjnego budownictwa regionu radomskiego.

W zakresie małej architektury:

 • Wykonanie domowych narzędzi, sprzętów gospodarskich i rolniczych dostosowanych do zabawy,
 • budowa atrapy studni z żurawiem,
 • budowa uli wolnostojących,
 • budowa urządzeń zabawowych (plac zabaw), nawiązujących formą i tematyką do architektury ludowej lub elementów życia wiejskiego,

W zakresie zieleni:

 • wykonanie nowych nasadzeń: ogródek owocowo-warzywny z poletkami edukacyjnymi dla dzieci, ogródek ozdobny w sąsiedztwie chałupy, nasadzenia ozdobne uzupełniające szatę roślinną na całym terenie inwestycji.

Termin zakończenia robót: 31 października 2018 r.

Drugi etap inwestycji zakłada dalszą rozbudowę Małej Wioski. Gotowa jest dokumentacja projektowa, która zakłada powstanie budynków gospodarczych w formie urządzeń zabawowych (zmniejszonych do rozmiarów dzieci). Przewidziane są stodoła, obora, wozownia.

Muzeum Wsi Radomskiej planuje realizację II etapu inwestycji w 2019 r.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych