Zamknij

Translokacja Wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy

Translokacja Wiatraka

Zadanie realizowane w ramach projektu ?Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: ?Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie?

Translokacja Wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

W ramach projektu rozpoczeto realizację zadania "Translokacja wiatraka "Koźlak" z Wierzbicy. W listopadzie 2017 r. budynek wiatraka został rozebrany przez wykonawcę - firmę „Marbud”. Zabytkowe elementy konstrukcyjne zostały oczyszczone i zabezpieczone. Proces konserwacji wyklucza prowadzenie jej przy ujemnych temperaturach. W związku z tym roboty konserwatorskie oraz ponowny montaż konstrukcji rozpocznie się wraz z nastaniem wiosny. Wiatrak będzie powtórnie zmontowany w innym miejscu, a mianowicie w sektorze zagród na ekspozycji skansenowskiej MWR. Na zmiana lokalizacja wiatraka wpłynęło kilka czynników:

 • dotychczasowa lokalizacja uniemożliwiała organizowanie planowanych pokazów pracy młyna;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdowały się współczesne budynki (domy jednorodzinne);
 • nowa lokalizacja wiatraka wzbogaci wiejski krajobraz kulturowy, który jest odtwarzany na terenie skansenu, a tym samym zrealizowany zostanie cel projektu jakim jest renowacja i modernizacja terenu kulturowego Muzeum Wsi Radomskiej

Prace budowlano - konserwatorskie, które rozpoczną się na wiosną polegać będą na konserwacji elementów konstrukcyjnych, a następnie na montażu całego obiektu. Zamontowane zostaną także elementy wyposażenia młynarskiego, które umożliwią organizowanie pokazów pracy młyna napędzanego przy użyciu wiatru. Oznacza to, że cała bryła wiatraka będzie mogła być obracanao 360°, aby skrzydła wiatraka mogły „łapać” wiatr. Zakończenie robót planowane jest czerwcu
2018 r.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych