Zamknij

W czerwcu rozpoczną się roboty budowlane

\"\"

Wraz z początkiem czerwca w radomskim skansenie rozpoczną się roboty budowlane. Wyłoniony już został w drodze przetargu wykonawca, który podejmie się niezwykle odpowiedzialnej pracy, a mianowicie montażu zabytkowych obiektów na terenie skansenu. Warto wspomnieć, że skansen to nie jest zwykły plac budowy. Dlatego też firmy, które dopuszczone zostały do prac montażowych musiały wykazać się szczególnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Wynika to z faktu, że specyfiką etnograficznych muzeów na wolnym powietrzu nie jest tworzenie czegoś nowego, a raczej odtwarzanie…Idea taka jest możliwa do zrealizowania w sposób wiarygodny tylko wtedy, kiedy skansen powstaje na bazie oryginalnych budynków i urządzeń, które niegdyś używane przez mieszkańców wsi. Dlatego też montaż zabytkowych obiektów, w odróżnieniu od budowania nowych budynków, wymaga wielokrotnie większej uwagi, a nawet szczególnego rodzaju pasji i cierpliwości, która pozwala osiągnąć efekt w postaci specyficznego klimatu, który przenosi widza w przeszłość. W ramach programu inwestycyjnego pt. „Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie” powstaną m.in. dwa młyny wodne. Montaż tych obiektów należy do najtrudniejszych zadań w realizowanym projekcie. Wynika to nie tylko z ogromnej kubatury budynków, ale przede wszystkim z konieczności stworzenia systemu urządzeń hydrologicznych (groble, upusty, kanały), które pozwolą na organizowanie pokazów ilustrujących prace młynów wodnych. O szczegółach systemów, które pozwolą na prace tych młynów wspominaliśmy już w poprzednich relacjach. Przybliżmy także wyposażenie technologiczne projektowanych młynów. Młyn wodny z Zofiówki reprezentować będzie układ technologiczny, który potocznie nazywano „młynem zwrotkowym”. Zakładał on produkcję podstawowych produktów na potrzeby gospodarstw chłopskich przy pomocy jednego złożenia kamieni młyńskich. Jego wyposażenie technologiczne uwzględnia trudną sytuację młynarstwa wiejskiego w pierwszych dekadach PRL-u. Ówczesny system społeczno – gospodarczy nakładał liczne bariery na działające młyny prywatne, co było przyczyną ograniczeń w wyposażeniu technologicznym i asortymencie produktów. O wiele bardziej technologicznie rozbudowany będzie młyn z Zajączkowa. Oprócz tradycyjnego złożenia kamieni będzie wyposażony w tzw. „walce” dzięki którym prezentować będzie system produkcji mąki pszennej i żytniej. W związku z tym na jego wyposażenie składać się będą dwa zestawy odsiewaczy cylindrycznych, a także rozbudowany układ elewatorów kubełkowych. Młyn z Zajączkowa prezentować będzie także sposoby wyrobu kaszy poprzez wyposażenie go w „perlak” oraz „jagielnik”.
Ogromnym wyzwaniem dla naszego skansenu oraz firm uczestniczących w projekcie będzie takie poprowadzenie inwestycji, aby po jej zakończeniu osiągnąć swoistą harmonię polegającą na wtopieniu w naturalny krajobraz zarówno dwóch młynów wodnych, a także zagrody z Solca. W radomskim skansenie środowisko naturalne nie występuje jako dodatek, ale jest integralną częścią ekspozycji. Wiąże się to z faktem, że cechą budownictwa ludowego była jego interakcja z otaczającym go światem przyrody i przystosowanie do regionalnych warunków klimatycznych. Ten szczególny związek, poza zabytkami chronionymi in situ, można pokazać tylko w muzeach skansenowskich. Powstaje w ten sposób ciekawy układ, w którym przyroda nie przeszkadza w odbiorze muzealnych treści, a obiekty muzealne nie zakłócają w żaden sposób obrazu naturalnego środowiska.

Andrzej Żytnicki

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych