Zamknij

Unijna rozbudowa skansenu. Wmurowanie kamienia węgielnego

Unijna rozbudowa skansenu. Wmurowanie kamienia węgielnego

Utworzenie nowej trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej to projekt, który otrzymał ponad 10,2 mln zł unijnego dofinansowania. 25 sierpnia br. w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę muzeum wzięli udział m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.


Utworzenie nowej trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej to projekt, który otrzymał ponad 10,2 mln zł unijnego dofinansowania. 25 sierpnia br. w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę muzeum wzięli udział m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.
.
Uroczystosć odbyła się w miejscu, gdzie stanie młyn z Zajączkowa. Akt erekcyjny odczytał ksiądz Mirosław Kszczot, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu, który również poświęcil budowę. Następnie akt zamknięto w metalowej tubie, zalakowano i wmurowano tuż obok wykopu pod młyn. Obecni przedstawiciele samorządu Mazowsza i prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak wmurowali też w fundamenty symboliczne kamienie upamiętniające radomską władzę w roku 2011.
Muzeum zyska dziesięć obiektów, w tym osiem zabytkowych. Z pewnością jedną z głównych atrakcji okaże się tartak z Molend oraz dwa młyny wodne, ulokowane w malowniczych zakątkach skansenu – powiedziała podczas uroczystości dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek. Ciekawe rozwiązania technologiczne i pomysłowość rozwiązań na pewno zainteresują wielu zwiedzających – podkreśliła.
To wspaniała inwestycja wzbogacająca ofertę turystyczną całego Mazowsza – dodał marszałek Adam Struzik. Cieszę się, że projekt uzyskał unijne dofinansowanie i przekonany jestem, że uda się go szybko i sprawnie zrealizować. Dzięki tego typu inicjatywom zmieniamy oblicze regionu, który staje się coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla rodzimych mieszkańców, ale także odwiedzających nas gości – podsumował marszałek.
Dla muzealników dużym wyzwaniem będzie montaż zagrody z Solca. Ta położona niegdyś nieopodal brzegów Wisły, XIX-wieczna zagroda, której budynki układają się w kształt okólnika, już wkrótce stanie w pobliżu rzeki Kosówki, przepływającej przez skansen. Obiekty zabytkowe zostaną rozmieszczone według scenariusza budowy muzeum, zgodnie z analizą historyczną i składać się będą na nową interesującą trasę turystyczną.
W ramach projektu zaplanowano również budowę amfiteatru z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym i pracowni konserwatorskiej. Zatrudnionym w skansenie zapewni to lepsze warunki pracy, a także pozwoli na właściwe przechowywanie i konserwację muzealiów.
Łączna wartość całej inwestycji to ponad 24,8 mln zł. Zadanie otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych