Zamknij

Trwają wstępne prace budowlane dotyczące montażu zabytkowych obiektów w ramach II etapu programu inwestycyjnego pt. Zdarzyło się kiedyś na wodą; trasa turystyczna w radomskim skansenie

Trwają wstępne prace budowlane dotyczące montażu zabytkowych obiektów w ramach II etapu programu inwestycyjnego pt. Zdarzyło się kiedyś na wodą; trasa turystyczna w radomskim skansenie
16 czerwca odbyła się odprawa robocza dotycząca montażu zabytkowych obiektów w ramach II etapu programu inwestycyjnego pt. Zdarzyło się kiedyś na wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie.zakończona wizją terenowa na placu budowy. Uczestniczyli w niej: dyrektor muzeum Ilona Jaroszek-Nowak, z-ca dyrektora ds. merytorycznych Zbigniew Skuza, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Robert Rutkowski, koordynator projektu „Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie Marcin Gębka, inwestor zastępczy Jacek Chudziak, inspektor nadzoru konserwatorskiego Piotr Kłoda, inspektor budowlany Henryk Kania, projektant Jerzy Biedroń, wykonawca, właściciel firmy MARBUD Józef Margosiak, kierownik budowy Wojciech Matyniak, konserwator Tomasz Dzikowski, kierownik Działu Architektury Ludowej MWR Andrzej Żytnicki. Odprawy takie odbywać się będą sukcesywnie raz w miesiącu.
Firma MARBUD prowadzi wstępne prace budowlane. Zakończono już wylewanie ław fundamentowych pod zagrodę z Solca. Obecnie są prowadzone wstępne roboty ziemne pod chałupę z Solca. Trwa analiza konserwatorska - klasyfikacja i ocena drewnianych elementów chałupy z Solca przechowywanych dotychczas w muzealnym magazynie. Rozpoczęto przygotowywanie terenu pod budowę traka z Molend, usuwając konary drzew.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych