Zamknij

Styczeń na budowie

Lekka zima pozwala na prowadzenie robót budowlanych i w związku z tym prace na terenie naszego muzeum trwają bezustannie. Wykonawca obiektów zabytkowych firma Marbud rozpoczęła prace wewnątrz młynów, które polegają na wyposarzeniu ich w urządzenia technologiczne. W młynie z Zofiówki znajduje się już kompletne złożenie kamieni młyńskich, a także walce do produkcji mąki. Powstała również transmisja, która przy pomocy przekładni mechanicznych i pasowych napędzać będzie poszczególne urządzenia. W robotach tych pomagają dwaj doświadczeni młynarze, którzy przez kilkadziesiąt lat prowadzili własne młyny. Najbardziej zaawansowane są prace przy tartaku z Molend . Przypomnijmy, że był to niewielki chłopski tartak z 1940 r., w którym dokonywano przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem, który stanowi podstawowy i główny element wyposażenia każdego tartaku. Otóż, urządzenie to jest już zmontowane wewnątrz wiaty i wkrótce odbędzie się próbny rozruch. Pozostali wykonawcy, którzy zajmują się budową infrastruktury muzealnej również prowadzą intensywne prace. Budowa zaplecza konserwatorskiego jest na etapie montowania więźby dachowej. Prowadzone są również roboty przy budowie nowych dróg, które połączą budowane właśnie obiekty z dotychczasową siecią dróg i ścieżek w skansenie.

Andrzej Żytnicki

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych