Zamknij

Procedury przetargowe wyłonią firmy uczestniczące w inwestycji

W ostatnich tygodniach w naszym muzeum odbywają się przetargi, które maja na celu wyłonienie firm, które będą uczestniczyć w realizacji II etapu naszego programu inwestycyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program ten pozwoli na montaż na terenie radomskiego skansenu kolejnych obiektów zabytkowych z których kilka nie miało do tej pory odpowiednika w naszym muzeum. Chodzi przede wszystkim o dwa młyny wodne, które w pełni wyposażone, ulokowane w malowniczych zakątkach skansenu, staną się zapewne jedną z jego głównych atrakcji. To samo można powiedzieć o traku z Molend. Małe wiejskie tartaki były do tej pory mało znane szerokiej publiczności. Ciekawe rozwiązania technologiczne, pomysłowość rozwiązań na pewno zainteresują wielu zwiedzających. Dla muzealników dużym wyzwaniem będzie również montaż zagrody z Solca. Ta położona niegdyś nieopodal brzegów Wisły, XIX wieczna zagroda, której budynki układają się w kształt okólnika już wkrótce stanie w pobliżu rzeki Kosówki przepływającej przez nasz skansen.
Ogłoszono znaczącą część przetargów. Część z nich jest już zakończona. Dokonano wyboru inwestora zastępczego naszej inwestycji, koordynatora i nadzoru księgowego projektu, a także nadzoru konserwatorskiego inwestycji. Zakończył się także przetarg dotyczący pełnienia nadzoru autorskiego inwestycji (obiektów zabytkowych). W maju dobiegną końca procedury, które wyłonią firmy budowlane. Przetarg ten jest tak skonstruowany, że podzielono go na dwie części. Jedno postepowanie wyłoni wykonawcę obiektów, które wzbogacą infrastrukturę muzealną (pracownia konserwatorska, amfiteatr), natomiast drugie postepowanie wskaże wykonawcę obiektów zabytkowych. Ogłoszono również przetarg, który wyłoni firmę pełniącą nadzór autorski przy budowie nowych obiektów infrastruktury radomskiego skansenu.

Andrzej Żytnicki

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych