Zamknij

Podmurówka pod okólnik z Solca, trak z Molend

Podmurówka pod okólnik z Solca, trak z Molend
Trwają prace przy stawianiu podmurówki pod zagrodę z Solca. Podmurówka powstaje z kamienia wapiennego. Cała trudność przy jej wykonywaniu polega na tym, że jej obraz plastyczny powinien być zgodny z technologią murarską sprzed 150 lat. W związku z tym murarze nie używają nowoczesnych narzędzi, a korzystają jedynie z kielni, młotka i przecinaka. Kamień nie jest łatwym materiałem do murowania. Każdy musi być odpowiednio dobrany i ewentualnie przełupany. Jest to dość czasochłonna praca, ale efekt będzie bardzo ciekawy. Podmurówka w okólniku będzie gotowa w tym tygodniu. Następnym etapem prac będzie wykonywanie drewnianych ścian poszczególnych budynków. Położone zostaną przyciesia, które stanowić będą podstawę zrębowej konstrukcji dwóch stodół i obory.
Wykonawca przystapił również do prac związanych z montażem traka z Molend z 1940 r. Obecnie z muzealnego magazynu wywożone są pozyskane wczasie translokacji elementy tartaku. Najważniejszyą częścią tego obiektu jest mechanizm tnący. Jest to trak poziomy, jednopiłowy firmy „Blumwe i syn” z Bydgoszczy. Mechanizm traka jest mocną i zwartą konstrukcją opartą na żeliwnych odlewach. Podnoszenie i opuszczanie piły ramowej odbywało się ręcznie. Kłodę drewna ładowano na wózek ustawiony na torach, po których podjeżdżał pod piłę. Odbiór tarcicy odbywał się ręcznie. Długość robocza piły – 1 500 mm pozwalała na przeżynanie kłód drzewa o grubości 1 000 mm. Napędzany był silnikiem elektrycznym. Stan ten zostanie wiernie odtworzony w Muzeum.


Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych