Zamknij

Kolejny etap robót przy obiektach zabytkowych

Kolejny etap robót przy obiektach zabytkowych
Trwają prace przy zagrodzie z Solca. Zrekonstruowano już w dużym stopniu wozownie, a także wykonano montaż jednej z dwóch stodół. Obecnie tworzony jest drewniany zrąb kolejnej stodoły. Na swoją kolej czeka jeszcze obora, która wraz z bramą zamknie w czworobok okólnik.
Kilkadziesiąt metrów od okólnika powstaje chałupa z Solca. Zakończono wykonywanie podmurówki oraz piwnicy. Obiekt ten wraz z okólnikiem stanie się zapewne jednym z najbardziej malowniczych miejsc w skansenie. Chałupa ulokowana będzie na wierzchołku sztucznie usypanej skarpy, dzięki której odtworzona będzie sytuacja terenowa, jaka istniała w pierwotnej lokalizacji chałupy w Solcu nad Wisłą.
W innym miejscu naszego muzeum trwa wykonywanie wykopów pod fundamenty wiejskiego tartaku z Molend. Był to niewielki chłopski tartak w którym w którym dokonywało się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem. Trudność montażu tego obiektu polega na bardzo precyzyjnym przygotowaniu fundamentów właśnie pod samą maszynę. W tym przypadku wymagana jest dosłownie milimetrowa dokładność. Jednocześnie wykonawca prowadzi prace renowacyjne, które mają zapewnić sprawność wszystkich mechanizmów traka.
Andrzej Żytnicki

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych