Zamknij

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Wystawa prezentowana jest od 19 maja 2016 r. do 31 października 2017 r. w Spichlerzu z Wilkowa

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej

Komisarz wystawy: Aleksandra Żytnicka

Miejsce ekspozycji: Spichlerz z Wilkowa na terenie MWR

maj-listopad 2016 r.

W zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej znajduje się blisko czterysta prac snycerskich poruszających tematykę religijną. Zdecydowana większość z nich, to dzieła zaliczane
do nurtu tzw. współczesnej sztuki ludowej. Główna część kolekcji drewnianej rzeźby sakralnej powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w okresie intensywnego rozwoju aktywności artystycznej o charakterze ludowym. Składa się na nią przede wszystkim dorobek twórców pochodzących z regionu radomskiego, wśród których dominującą rolę odgrywają przedstawiciele kozienickiego ośrodka rzeźbiarskiego. Spomiędzy bardziej znaczących nazwisk w dziedzinie ludowej rzeźby, które figurują w zbiorach Muzeum, należy wymienić Stanisława Denkiewicza z Jedlni Kościelnej, Antoniego Barana z Opoczna, Stefana Ślażyńskiego ze Stanisławic oraz Zdzisława Purchałę z Kossowa. Wyjątkowe miejsce w tym gronie zajmuje postać Leona Kudły ze Świerży Górnych, którego wyniki twórczej pracy prezentowane były na całym świecie.

Stosunkowo niewielki fragment w stosunku do całości kolekcji ludowej rzeźby sakralnej stanowi grupa zabytkowych świątków, których datowanie sięga XIX wieku. Część z nich pochodzi z warsztatów cechowych, inne są dziełami anonimowych wiejskich snycerzy. Ta skromna reprezentacja dawnej rzeźby ludowej jest jednocześnie najcenniejszą częścią zbiorów i prezentuje sobą wartościowy materiał porównawczy dla wytworów ostatnich pokoleń rzeźbiarzy.

Na wystawę „Sakralny wymiar świata…” składają się rzeźbiarskie realizacje przedstawień religijnych będące w całości częścią kolekcji sztuki ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Wybór prezentowanych eksponatów pozwala na prześledzenie poszczególnych etapów rozwoju rzeźby ludowej od pełniących funkcje kultowe świątków po rozpatrywane jedynie w kategoriach estetycznych dzieła współczesnych rzeźbiarzy.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych