Zamknij

W małomiasteczkowej aptece

W małomiasteczkowej aptece

Wystawa prezentowana jest od 1 maja 2017 r. do 27 października 2017 r. w Domu Ludowym z Jedlni-Poświętnego

Wystawa „W małomiasteczkowej aptece” podejmuje problematykę związaną z ochroną zdrowia i ziołolecznictwem w XIX i początkach XX wieku. Ekspozycja będzie umiejscowiona w Domu Ludowym z Jedlni oraz podzielona na dwie części. Parter obiektu zajmie apteka, na piętrze umieszczona zostanie zielarnia. Taki podział motywowany jest względami historycznymi i odpowiada dyslokacji pomieszczeń w dawnych przybytkach Hygiei.

Pierwsza część będzie prezentować małomiasteczkową aptekę z zewnątrz oraz bogate wyposażenie, które było niezbędne każdemu farmaceucie. Można więc będzie zobaczyć szyld apteczny oraz dzwonek, którym w porze nocnej chorzy starali się obudzić śpiącego aptekarza. Wystawa będzie prezentować bogaty zestaw naczyń aptecznych, które poza funkcjami związanymi z przechowywaniem surowców, pełniły także rolę dekoracyjną i reprezentacyjną. Miały także za zadanie podnosić status tego zawodu. W dalszej części można będzie zapoznać się z procesem produkcji leków w laboratorium oraz innymi czynnościami, z których farmaceuci czerpali dochody.

Druga część skupia się będzie na ziołach, których zapasy były zawsze w aptekach bardzo duże. Przechowywano je na specjalnie w tym celu zaadoptowanych strychach, określanych właśnie mianem zielarni. Były one z reguły chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, chociaż również wymagano, by były suche, przewiewne i widne. Prezentowane tu będą przedmioty niezbędne do zbioru, przechowywania i obróbki ziół, a także do produkcji leku roślinnego. Na ekspozycji znajda się więc m.in. krajalnice, noże kołyskowe, sita, moździerze, jak również prasy, perkolatory, słomiane stągwie, drewniane puszki i skrzynie, czy repozytorium z szufladami do przechowywania surowców. Nie zabraknie również pachnących ziół.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych