Zamknij

Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo architektoniczne. Dekoracja w wiejskiej izbie

Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo architektoniczne. Dekoracja w wiejskiej izbie

Wystawa prezentowana była od maja do listopada 2015 r. w Spichlerzu z Wilkowa

Od zarania dziejów człowiek starał się upiększać a tym samym oswajać przestrzeń w której żył. Z biegiem lat zabiegi te zmieniały swoją formę oraz treść, jednak stale towarzyszyła im idea przebywania w miejscu przyjaznym pod względem estetycznym.

Dwuczęściowa ekspozycja, obejmująca dół i górę zabytkowego Spichlerza z Wilkowa prezentuje różne zabiegi zdobnicze. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami przystrajania wiejskiej chałupy zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz.

Na pierwszym piętrze Spichlerza z Wilkowa zaprezentowana zostanie ekspozycja Zdobnictwo architektoniczne. Dekorowanie wiejskich budowli stanowi gwałtownie kurczący się aspekt lokalnej kultury ludowej. Na wystawie zaprezentowane zostaną dekoracje budynków drewnianych i murowanych, które w sposób trwały stanowią integralną część budowli. Oprócz funkcji zdobniczej elementy te pełniły również role związane z chłopską pobożnością, wymiarem symbolicznym i magią.

Druga część wystawy zatytułowana Dekoracja w wiejskiej izbie, prezentować będzie dekoracje we wnętrzu chłopskiej izby, zarówno tą odświętną jak i codzienną. Pod koniec XIX w. chłopska izba nabrała barw. Pojawiły się w niej malowane meble, sakralne obrazy, kolorowe samodziałowe nakrycia na łóżka, papierowe firanki wieszane w oknach, wycinanki naklejane na ścianach, pająki zawieszane u sufitu, sztuczne kwiaty, malowane fajansowe naczynia wieszane na ścianach lub odpowiednio eksponowane na półkach szafek i kredensów.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych