Zamknij

Przegląd twórczości artystów nieprofesjonalnych regionu radomskiego

Przegląd twórczości artystów nieprofesjonalnych regionu radomskiego

Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza ponownie do oglądania wystawy od 1 lipca do 4 października 2015 r. w Domu Ludowym z Jedlini-Poświętnego.

Założeniem wystawy jest pokazanie tego, co znajduje się w kręgu zainteresowań współczesnej sztuki nieprofesjonalnej, kierunku, w którym zmierza współczesne wytwórstwo. Na wystawie znajdą się eksponaty z dziedziny rzeźby, ceramiki, kowalstwa, malarstwa, plecionkarstwa, plastyki obrzędowej i dekoracyjnej, haftu i koronki. Dziedziny te mają
w Radomskiem wieloletnią tradycję, ale też i nie ustrzegły się zmian w nich zachodzących, ewoluowały na przestrzeni lat. Dawne umiejętności i wykorzystywane wzory są bowiem przetwarzane i przystosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Tradycyjne motywy występują obok tematów aktualnie interesujących twórcę lub generowanych gustem odbiorcy.

Autorzy prac reprezentują współczesnych twórców nieprofesjonalnych z obszaru Radomskiego – aktywnie tworzących i prezentujących swoje prace w rozmaitych przeglądach, wystawach, targach, jarmarkach oraz festiwalach sztuki ludowej i rękodzieła, biorących udział w konkursach. Wielu z nich współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej, uczestnicząc w organizowanych przezeń imprezach i warsztatach.

Eksponaty znajdujące się na wystawie zostały wybrane przez ich autorów – z założenia ma ona umożliwić twórcom zaprezentowanie swoich aktualnych prac, inspiracji, ulubionych tematów, tak, aby były one jak najbardziej dla nich charakterystyczne, reprezentatywne.

Okres udostępniania wystawy: od 17 kwietnia do 10 maja 2015 r. oraz od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

msz

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych