Zamknij

Narodowe Tańce Polskie. Malarstwo Katarzyny Chodoń

Narodowe Tańce Polskie. Malarstwo Katarzyny Chodoń

Wystawa prezentowana była od 17 maja do 30 czerwca 2015 r. w Domu Ludowym z Jedlni-Poświętnego.

W 2011 r. Polska ratyfikowała konwencje UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uznano za nie praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie, stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w ich relacjach z otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i historią. Zapewnia poszanowanie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się do wzrostu różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Jedną z takich umiejętności jest taniec. Zasób tańców w tradycyjnym środowisku wiejskim bywał zazwyczaj ograniczony, mocno ustabilizowany i dobrze znany całej zbiorowości. Mogły minąć całe lata zanim nastąpiły w nim jakieś widoczne przeobrażenia. Bywało, że mimo upływu czasu nie poddawał się zasadniczym wpływom i zmianom. Odtwarzano wiec te same wzory pomimo tego, że zróżnicowaniu mogły ulegać pewne cechy drugorzędne, ozdobniki tańca inicjowane przez indywidualnych tancerzy, w zależności od ich uzdolnień, fantazji, temperamentu, osobowości.

Podobnie, jak w przypadku wielu innych wartości dziedzictwa taniec jest zróżnicowany regionalnie. Wspólnym mianownikiem dla tańca w radomskiem jest dominujący rytm mazurkowy. Tańce wykonywane są parami, wśród innych par tańczących przeważnie na okrągło – wirowo jako mazurki i oberki, okrąglaki, owijaki i kujawiaki. Tańczy się je z rozmachem i lekkością, które nie pozwalają domyślać się obserwatorowi jak ciężki strój, wykonany z samodziałowej wełny mają na sobie tancerki. Taniec, mimo szybkiego tempa odbywa się równo i gładko, tak, że szklanka z woda utrzymałaby się na głowie tancerza podczas wirowania. Pauzy w tańcu przeznaczone są wyłącznie na śpiew. Tancerz–dobry śpiewak często staje przed kapela i intonuje melodię, która zamawia do tańca. Muzykant po wysłuchaniu melodii wychwytuje nutę, a pary ruszają do tańca, wirując dookoła izby. W okolicy Iłży i Lipska pary tańczą w obrotach głównie mazurki, oberki, polki i taniec par jedna za drugą – chodzony. Zmieniają się tylko niezliczone melodie o rytmach trójdzielnych i parzystych, przyjmując rozmaite nazwy. Nazwy te pochodzą albo od nazwiska muzykanta, który je rozpowszechniła, albo od zawodu. Dzięki temu łatwe jest porozumienie pomiędzy tancerzem a muzykami: tancerze wiedza jak nazwać taniec, który chcą zamówić, a muzykant od razu wie, którego oberka, okrąglaka czy polkę ma grać. Charakterystycznego oberka tańczy się w parach, które ustawiają się naprzeciw siebie i trzymają ujęciem zamkniętym, ujmują się nawzajem w talii. Obracają się w tańcu, jakiś czas w jedna, to znów w druga stronę, wirując dookoła miejsca, w którym odbywa się taniec. Jest to taniec utrzymany w takcie 3/8 w tempie bardzo żywym.

Wystawa „Narodowe Tańce Polskie” prezentuje znaczący fragment naszego dziedzictwa niematerialnego. Prace autorstwa Katarzyny Chodoń, przedstawiają taniec: ruch, choreografię, dynamikę. Tematem wiodącym ekspozycji jest ukazanie tańców narodowych, tych które wywodzą się z tradycyjnych tańców ludowych z całej Polski, ale w toku ewaluacji daleko odbiegły od pierwowzoru, trafiając z desek wiejskich potańcówek na parkiety salonów.

Krakowiak to żywy, polski taniec ludowy z okolic Krakowa, w metrum 2/4 i w charakterystycznym, synkopowanym rytmie. Nazwa tańca pochodzi z XVIII wieku i odnosiła się do grupy tańców posiadających własne lokalne nazwy: mijany, dreptany, ścigany, skalmierzak, przebiegany.

Polonez nazywany pierwotnie chodzonym to taniec dworski, choć jego korzenie tkwią w muzyce ludowej. Dostojny, raczej powolny, akcent na raz, metrum 3/4, tempo umiarkowane i jednostajne.

Mazur – pochodzi z Mazowsza. Metrum 3/4 lub 3/8, dużo rytmów punktowanych, akcenty często na słabych częściach taktów. Szybki i żywy, z akcentowanym podskokiem.

Oberek zwany też obertasem, to najszybszy z tańców narodowych. Bardzo szybki, w drobnych wartościach rytmicznych, wesoły, żywy, metrum 3/8.

Kujawiak wywodzący się z Kujaw, wykonywany powolnie w metrum 3/4. Jego melodia utrzymana jest najczęściej w tonacji molowej.

Zamierzeniem autorki prac była dwutorowa prezentacja tańca; z jednej strony pokazując pierwowzór ludyczny, z drugiej salonową wersje tego samego tańca. Uważna obserwacja obrazów pozwala na dostrzeżenie różnic, przejawiających się nie tylko w stroju czy tle, ale przede wszystkim w wykonaniu. Taniec wiejski jest bezpośredni, mocny, dynamiczny tymczasem w wersji salonowej widoczna jest lekkość, skoczność, a dystans pomiędzy partnerami jest zdecydowanie większy. Trzeba tu dodać, że odtworzenia tańców w wersji salonowej jest zdecydowanie trudniejsze niż ludowych. Wynika to choćby z faktu, że tradycyjny taniec częściej bywał inspiracją dla wielu znakomitych twórców, jak choćby Włodzimierza Tetmajera, Jacka Malczewskiego czy Józefa Chełmońskiego. Taniec salonowy nieczęsto natomiast bywał odtwarzany. Warto docenić wysiłek artystki, która w poszukiwaniu wiedzy i inspiracji, przed przystąpieniem do pracy nad obrazami tańców salonowych, sięgnęła po wytyczne do turniejów przygotowane przez CIOFF oraz brała udział w próbach Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”.

Autorka prezentuje także obrazy, których tematyka inspirowana jest tradycją ludową, tworząc wielobarwną kronikę tańca i wariacji na jego temat, ale także zapraszając nas do odwiedzenia fascynującego świata dawnych zabaw, uchwyconych w ruchu elementów strojów oraz prac domowych. Prace związane z typowo kobiecymi czynnościami, takimi jak tkanie, przędzenie, hafciarstwo, wycinankarstwo nabierają w malarstwie Katarzyny Chodoń ogromnej dynamiki, dzięki zastosowanemu przez autorkę manewrowi pokazania ich jako studium rąk w trakcie wykonywanej czynności.

Katarzyna Chodoń, z wykształcenia geolog, z zamiłowanie i pasji malarka. Swoje zainteresowania kulturą ludową realizuje śpiewając, tańcząc, a przede wszystkim malując, tworząc swoistą kronikę będącą wypadkową pasji i inspiracji. Twórczość jest dla Niej kluczem do wolności wewnętrznej i samorealizacji.

Pozwolę sobie zaprosić do zwiedzania wystawy słowami autorki prezentowanych na niej prac: „Pozwólcie się Państwo poprowadzić korowodem Narodowych Tańców Polskich - od spokojnego kujawiaka, przez siarczystego oberka, dostojnego poloneza, żywego mazura, kończąc z przytupem na zamaszystym krakowiaku”.

msz

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych