Zamknij

Windmill from Grabowiec

As all the post mills in the Museum, the windmill has three storeys. On the lowest one there is the basis – the post, which constitutes the immobile part of the windmill, the main element of which is “stębr” – a vertical pole, upon which the whole building with the wings rotates around its own axis. The post mill assumed its name from the basis. It is the oldest type of windmills in Poland. Rotating of the building in one direction was facilitated by a mobile, manual spinning wheel connected with a drawbar, which constituted an element of the windmill.

The second storey in the windmill is occupied by machines used for the flour production: sifter which sorts the flour in accordance with the thickness, flour box and the elevator which transports the milled material again from the sifting box to the roller mill. This storey also houses mills for buckwheat and millet. After the Second World War the mill was equipped with an electric drive, which by the overhead transmission moved the roller mill, the elevator, the sifter and the composition of mill stones.

The most important is the third storey, which houses the following: a transmission shaft which moves the drive from the wings through the king and top wheels onto the roller mills, a brake which stops the shaft, an elevator for hoisting of bags with crops and an elevator’s drive. The grain milling in order to obtain the flour was started upon this storey. A portion of the grain was milled upon the stones or in the roller meal, and then in the form of bran it fell into the sifter. This place served for sieving of the flour, whereas the bran were moved by the elevator back to the roller mill. This process was repeated several times. As a result flour and bran were obtained. During the milling process, the so-called “dust” appeared, i.e. a small technological weight loss of a grain portion.

In the windmill from Gabowiec the flour was made upon the roller mill equipped with iron, engraved cylinders, known as shafts. The mill stones served only for the production of corn feed for animals, the so-called ground grain. In the region of Radom the roller mills started to be used after the First World War. Another modern element was also constituted by the sifter shaped as a cylinder covered with gauze or a wire net with mesh of different cross-section.

 

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych