Zamknij

Sacral complex

Sacral complex

In the historic church from Wolanów, Palm Sunday celebrations take place every year.

Bells played a very important role in the life of the village. They reminded local society about religious life, calling for the Angelus, masses in the church and informing about death. Theologians have for a long time associated the bells with a “moralizing” significance and transferred its sense onto bell towers. Towers, which were bell towers were compared to priests who teach people. In the sacral building any type of towers have always been a special symbol of raising to God. However, the role of the bells was not only limited to informing the worshippers about the masses. The sound made by the metal instruments have almost in every culture.

Bells played a very important role in the life of the village. They reminded local society about religious life, calling for the Angelus, masses in the church and informing about death. Theologians have for a long time associated the bells with a “moralizing” significance and transferred its sense onto bell towers. Towers, which were bell towers were compared to priests who teach people. In the sacral building any type of towers have always been a special symbol of raising to God. However, the role of the bells was not only limited to informing the worshippers about the masses. The sound made by the metal instruments have almost in every culture signalled the existence of the sacrum and have acted as an exorcism against the influence of bad powers. In folk be - liefs, the bells have also a special meteo - rological significance. It is commonly thought that they influence the air and their sound which hits the clouds, can dissipate or scare away the clouds. Hence in many places bells were used during the storm. The bell sound was supposed to additionally arouse the wor - shippers for prayers for reversing of disa - sters brought by winds, thunder storms, hail and heavy rains.

 

The complex consists of:

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych