Zamknij

Church from Wolanów

Church from Wolanów

St. Dorothy Church from Wolanów is one of a few old, wooden churches retained on the area of Mazovia. It still houses three wooden late-Baroque alters and a pulpit. A valuable finish of the alters is constituted by golden open-work woodcarving with a motif of grapevine and angel’s wings. The side altars house precious 17th-century oil painting which present God’s Prominence and St. Thecla. Painting, painted in a Venetian style by anonymous painters, present good artistic skills. Thanks to long-term maintenance works 18th-century wall painting were discovered and protected. They present a rich interior of the bricked Baroque temple. The existence of these painting constitutes the uniqueness of the church from Wolanów.

The church founder was Anna from Janicki family Kwaśniewska, the owner of nearby villages Kowala-Duszocina and Strzałków. The temple was probably erected in the place of an older church, disassembled earlier. It was located upon the North-Eastern edge of the village, at the height of approx. 100 m from the old track of Piotrków, which in this place was forked to the South towards Kowale-Duszociny and to the East towards Radom, located approx. 12 km away, and then towards Lublin.

Within 150 years the church underwent several renovations and smaller repairs. The most important change in the shape of the church’s block took place in 1896, when the parish of Wolanów was extended with several villages, which resulted in the fact that the small temple could not crowd more worshippers. The then priest, father Andrzej Zubrzycki, resolved to build a new church but the gathered funds enabled him only to develop the aisles of the existing church in Western direction. Hence the Western wall of the aisle was cut off and extended with a part bricked from sandstone in a Neo-Gothic style.

 

The current appearance of the church presented upon the area of the heritage park reflects its appearance at the turn of the 19th century. The church was built in a quoin structure of larch beams. The walls of the aisle and presbytery are covered with shingle from the outside. The shingle roof is covered with a rainbow Baroque tower with a signature.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych