Zamknij

Manor from Pieczyska

Manor from Pieczyska

Manor, or rather a little manor, from Pieczyska was built in 1780. In the 1930s it was owned by the Roman-Catholic parish in Pieczyska. It is one of many traditional objects of ground buildings located upon the area of Radom.

The manor is built in a rustic structure, of larch beams and is plastered. It has a jerking head of the roof covered with shingle. In half-tops of the roof there are windows, whereas both front walls are equipped with two entranced preceded by symmetrically situated porches with decorative porches. The porches are connected by a centrally located clean through vestibule. Both sides of the vestibule are occupied by rooms – one side is filled with an office and a living room, whereas the other with a dining room and a bedroom. Behind the dining room there is a cupboard, whereas the bedroom is followed by an economic vestibule with stairs leading to the attic. A part of the manor has a basement made of two rooms of meadow stones.

The manor from Pieczyska presents an exhibition of the 19th-century residential interiors with furniture, tableware, paintings and carpets imported from far Afghanistan and Turkistan. These carpets, commonly referred to afghans and Persians, belonged to the objects loved by Sarma - tians of the Polish nobility. The atmosphere of the exhibition is given by the furniture. They are dominated by 19th-century fashionable styles of Biedermeier and Louis Philippe. Looking at wardrobes, chests with drawers, book - cases, tables, chairs, couches, arm-chairs we may admire the sense of beauty and know - ledge of the wood processing techniques which were presented by the 19th-century mas ter carpenters. A supplementation of the presented furniture is the tableware, which consists of, amongst other, dinner service made of Russian porcelain manufactured by Kuzniecow company, Bavaria coffee cups, Czech glasses. Above the plates distributed in the dining room there is a brass samovar from Tuła – a witness of mutual permeation of Polish and Russian culture. Moreover, it is worth paying attention to the 18th-century French painting which present hunting scenes. The most valuable monument of the Museum manor is constituted by the piano located in the living room. It was produced at the beginning of the 19th century in a Warsaw company of Fryderyk Bucholtz. This instrument is unique, so it was registered in a national catalogue of musical monuments, kept by the Museum of Musical Instruments in Poznań.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych