Zamknij

Manor from Brzeźce

Manor from Brzeźce

For many centuries the manor has been a pearl among the land property in Brzeźce. Made of larch wood, decorated with interesting architectonical details, such as column porch, veranda and balcony it was a joy of his owners. As in the past its appearance around interest.

The history of the manor and property in Brzeźce has not been fully known. What has been known is the fact that since the 16th century the property belonged to the family of Brzeski, then for a short time it was owned by the family of Bylina and then it was purchased by the family of Kożuchowski, in the hand of whom it remained until the end of the 17th century. What has not been known is the fate of building in the 18th century. There is only some information about parti - cular persons connected to it. Around 1780 Marcin and Urszula Wolski were registered as the owners, but already nine years later it was a Rogowski. In 1792-1839 Brzeźce belonged to Józef Zapolski, who in 1840 purchased the property to the family of Sadowski. In 1891 as a result of bidding, Brzeźce was purchased by Adolf Bagniewski of Bawola Głowa coat of arms.

Moreover, archive materials do not unanimously point the founder and author of the architec - tonical project design of the current manor in Brzeźce. The workers located it in the centre of an English park. The building was made of larch plastered beams. A decoration of a hip roof is constituted by small windows, known as oeil-de-boeufs. The main entrance leads through a column porch, the height of which encompasses two storeys. The second entrance, located in the back of the building is preceded by a wooden veranda. In the side wall and additional economic entrance was planned. The interior is decorated with tail stoves and a stylish chimney. According to the memories of the old inhabitants the interior of the living room, library, dining room, office, bedroom and guest rooms was eclectic.

In the 1930s the surface area of the property amounted to approx. 500 ha. The last owner, Leon Bagniewski, bred thoroughbred and the so-called “remonty” – horses of half-Arabian blood eagerly purchased by the military service in cavalry units. After the Second World War the property was nationalized and adapted for the needs of a local primary school.

In 1984 the manor was disassembled and moved to the area of Radom Village Museum, whereas it was reassembled in the initial architectonical form. Currently the object is used for organization by the Museum of scientific exhibitions and conferences.

 

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych