Zamknij

Chapel from Rdzuchów-Kolonia

Chapel from Rdzuchów-Kolonia

Initially it stood on the area of the property in Rdzuchów, in opposite to the manor which existed there. The found of the chapel was Franciszek Kietliński of Odrowąż coat of arms, the owner of Rdzuchów, the elector of Stanisław August Poniatowski (1764), customs officer of Opoczno (1774), hunter of Radom (1785), customs officer of Sandomierz and an M.P. (1791).

In 1786 Kietliński was granted a permission to celebrate masses in the chapel from the archbishop, Michał Jerzy Poniatowski, an in 1796 from the bishop, Ignacy Krasicki.

In 1840, Urszula Cielecka, the next heir of Rdzuchów received a permission of the nominated bishop Bąkiewicz to celebrate the holy mass “for her, the household members, guests or persons who due to their weaknesses of health cannot go to church”. The chapel also served as a place for performing of baptisms or weddings in sudden needs, but not more than three per one year.

At the beginning of the 20th century, when Rdzuchów belonged to Jadwiga Dobiecka, the masses were not celebrated. In the following years the property belonged to the families of Osiński and Narożnik. In 1949, the authorities banished both families, the property was taken over by the manufacture association and then by State Agricultural Farm in Potworów. The fact that the chapel survived the difficulty period of early Polish People’s Republic is owed to it being used as a warehouse for many years. In 2004 the chapel was seriously damaged by a tree which fell during the storm.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych