Zamknij

Alojzów Homestad

Alojzów Homestad

This homestead is typical of the Iłża Foreland, where buildings or parts of them were made of limestone (easily available in this area). This area is located south of Radom and falls within the territory of the Lesser Poland ethnic group. Some of the upland areas of the Iłżec Foreland are covered with dense forests of the Iłżec Forest. The outskirts of these forests, especially in the vicinity of Iłża, are very attractive in terms of landscape - small hills are crossed by gullies, ravines, and valleys of the Iłżanka and Modrzejowica rivers.

The Alojzów Homestead exemplifies the habitation of a wealthy farmer running an agricultural and breeding farm. Its equipment is intended to reflect the changes that took place in the villages around Radom in the 1960s. The most significant changes included the electrification of villages and the introduction of contracted crops such as flax and tobacco.

The centrepiece of the homestead is a home garden and an orchard with a small apiary. In the orchard there are apple trees (Oberländer, Transparente de Croncels, White Transparent), pear trees (‘Clapp’s Favourite'), plum trees (common plum), cherries (Morello Cherry), raspberries and jasmine. The orchard is a natural base for breeding bees, which were used by the owners of the Alojzów cottage.

 The Kłonówek homestead consists of:

 • Cottage from Alojzów, 1901

 • Tobacco drying room - reconstruction, Zalesie , 1954

 • Granary from Rzeczniów, 1900

 • Barn from Skaryszew, 1850

 • Barn from Iłża, latter half of 19th century

 • Barn from Starosiedlice, 1907

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych