Zamknij

Zmarł Stanisław Skiba, wybitny skrzypek i akordeonista ludowy z okolic Rzeczycy

Zmarł Stanisław Skiba, wybitny skrzypek i akordeonista ludowy z okolic Rzeczycy

Kapela Stanisława Skiby otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga w 2005 roku

2 listopada 2015 roku zmarł Stanisław Skiba, wybitny muzyk ludowy z okolic Rzeczycy. W 2005 roku prowadzona przez niego kapela otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Działalność kapeli z Rzeczycy rozpoczęła się w 1962 r. przy Zespole Pieśni i Tańca GS SC w Rzeczycy. Jej pierwszym kierownikiem był Marian Kosiacki. Skład kapeli ulegał wielokrotnym zmianom, w 2005 r. tworzyli ją: Stanisław Skiba (ur. 1932), skrzypek; Franciszek Miniak (ur. 1930), basy; Kazimierz Pawlak (1945), bębenek obręczowy; okazjonalnie występował także basista Henryk Pawlak.

Przez kilkadziesiąt lat kierownikiem kapeli był Stanisław Skiba – muzyk-samouk, grający od dzieciństwa na skrzypcach, później także na harmonii, akordeonie, basach i bębenku (od ponad 20 lat był członkiem orkiestry dętej w Rzeczycy – gdzie grał na trąbce).

Stanisław Skiba pochodził z Kielecczyzny, od 1940 r. mieszkał w Zawadach k. Rzeczycy. Jako kilkunastoletni chłopiec grywał na zabawach i weselach wiejskich w okolicach Rawy, Grójca, Nowego Miasta, Piotrkowa. Skiba znany był w okolicy ze swych niezwykłych, efektownych umiejętności, tzw. „ósemek”- podrzucania i obracania skrzypiec podczas gry.

Był znanym w okolicy nauczycielem gry na skrzypcach i akordeonie. Od ponad trzydziestu lat zajmował się naprawą i konserwacją instrumentów.

Bogaty repertuar kapeli Stanisława Skiby z Rzeczycy, to przede wszystkim oberki, mazurki „śpiewane” i „podwójne” oraz polki z regionu rawsko-opoczyńskiego. Muzyka kapeli z Rzeczycy została utrwalona w nagraniach Polskiego Radia w Warszawie i Lublinie, Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Ośrodka Regionalnego Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi, w zbiorach fonograficznych Andrzeja Bieńkowskiego i Stowarzyszenia „Dom Tańca”.

Udział Kapeli S. Skiby w festiwalach i przeglądach folklorystycznych został uhonorowany znaczącymi nagrodami: w Kazimierzu, Brązowa Baszta, 1973; I nagroda 2002; Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej w Sieradzu, nagroda główna, 2004; w Ogólnopolskim Konkursie gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, I nagroda, 1999, II nagroda, 2004.

S. Skiba otrzymał medal "Zasłużony kulturze Gloria Artis" oraz odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych