Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych. Proponujemy Państwu trzy bloki tematyczne:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów.

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.

Przedstawienie dorobku wielkiego etnografa, twórcy monumentalnego dzieła „Lud” – serii etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.

Prezentacja nagrania opery Kolberga „Król pasterzy”, wydawnictw z zakresu twórczości kompozytorskiej Oskara Kolberga.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawienie dokonań ojca Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii i geodezji. Omówienie oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Wilhelm Kolberg (1807-0877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.

Ukazanie sylwetki starszego brata Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii, metrologii
i inżynierii wodnej i lądowej. Prezentacja oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 45 minut.

 1. Malarstwo Antoniego Kolberga

Zaprezentowanie dorobku malarskiego młodszego brata Oskara Kolberga, stypendysty Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.

Czas trwania około 45 minut.

Historia i architektura regionu.

 1. Przysucha – zarys dziejów miasta.

Powstanie i rozwój miejscowości ze szczególnym podkreśleniem wielokulturowości osady, tradycji przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego; prezentacja różnorodnych źródeł historycznych, zbiorów kartograficznych i fotograficznych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.

Historia, tradycje i obyczaje Żydów, omówienie zabytków judaistycznych , idei chasydyzmu i działalności cadyków przysuskich.

Na życzenie film „Judaica Polskie”.

Czas trwania około 1 godz. + film około 55 minut.

 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.

Przedstawienie najważniejszych zabytków architektury Przysuchy i okolic, z wykorzystaniem materiału fotograficznego i dokumentacji konserwatorskiej.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XIX w.
  Staropolski Okręg Przemysłowy.

Omówienie uwarunkowań rozwoju przemysłu w okolicach Przysuchy. Produkcja szabelni, drukarni, wielkiego pieca hutniczego, rusznikarni, fryszerki, walcowni. Rozwój przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego do końca XIX w.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.

Pokaz materiałów fotograficznych z wykopalisk archeologicznych na przykładzie stanowiska w Brzeskach k/Klwowa oraz fotografii i plansz z Gródka Leśnego k/Przysuchy, Pogroszyna, Drzewicy i Żukowa.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. „Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas”.

Podczas spotkania zaprezentujemy herby Przysuchy i okolicznych miejscowości, przybliżymy reguły obowiązujące w heraldyce, elementy składowe herbów oraz omówimy zasady budowy drzewa genealogicznego. Lekcja jest także zaproszeniem do poznawania historii własnej rodziny i jej związku z miejscem zamieszkania, rozwija poczucie przynależności uczniów do społeczności lokalnej. Zajęcia w muzeum mogą mieć charakter warsztatowy – na zakończenie spotkania uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne drzewo genealogiczne.

Czas trwania około 1 godziny.

Etnografia

 1. Kultura materialna i sztuka ludowa regionu opoczyńskiego.

Omówienie najbardziej typowych dla regionu opoczyńskiego wyznaczników: stroju, architektury, gwary, muzyki, zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt dorocznych.

Prezentacja filmu „Opoczno”.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Wycinanki, pisanki, palmy, bukiety i ozdoby choinkowe. Temat realizowany podczas warsztatów z twórcami ludowymi w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Muzeum wysyła informacje o warsztatach.

Czas trwania około 1 godziny.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł / osoba.

Nabycie biletu umożliwia zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.

Oferujemy również zorganizowane spotkania z artystami ludowymi:

· Garncarze z Rędocina. Pokaz wytwarzania naczyń glinianych na kole garncarskim. Prezentacja wyrobów garncarskich – rzemiosła, rękodzieła i sztuki ludowej – naczyń i rzeźb ceramicznych.

· Sztuka krosna i igły. Tkanina, hafty, koronki i stroje regionu opoczyńskiego.

Pokaz pracy na krośnie, kołowrotku, przęślicy. Nauka wykonywania koronek
i haftów.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych