Zamknij

Wystawa "Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego"

Wystawa

"Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego"

Wystawa „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego”

Muzeum im. Oskara Kolberga zaprasza na nową ekspozycję czasową poświęconą muzyce wiejskiej okolic Przysuchy. Bohaterami wystawy są twórcy i wykonawcy wspomnianej dziedziny sztuki, a ich dokonania ukazane są jako wyrazisty przejaw kultury regionalnej. Znani Mistrzowie – m. in. Jan Gaca i Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak, Wiesława Gromadzka, Adam Tarnowski, Jan Kmita, Tadeusz Cieślak, Maria Siwiec, wśród których można znaleźć wielu laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga – zaprezentowani zostali wraz ze swoimi młodymi Uczniami pochodzącymi m. in. z Warszawy, Krakowa, Torunia, Lublina i Olsztyna. Wystawa podkreśla międzypokoleniowy wymiar muzycznej praktyki i zwraca uwagę na relację mistrz – uczeń. Ukazuje te środowiska, które dbają o zachowanie i kontynuowanie dawnych tradycji muzycznych radomskiej wsi, a także odtwarzają i rekonstruują obrzędy i inne wydarzenia (zabawy wiejskie, świętowanie końca karnawału – kusoki).

Ekspozycja prezentuje muzealną kolekcję instrumentów muzycznych najbardziej popularnych na wsi w okolicach Przysuchy (skrzypce, basy, bębenki, harmonie). Ich historia wiąże się z postaciami wykonawców muzyki ludowej (basy Walentego Mireckiego z Brogowej) i twórców instrumentów (bębenek z brzękadłami i baraban Stanisława Lewandowskiego z Brogowej). Ikonografię tematu ukazują obrazy Profesora Andrzeja Bieńkowskiego ze zbiorów Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Fotografie Piotra Baczewskiego stanowiące wyjątkową część wystawy, są artystyczną dokumentacją projektów realizowanych od kilku lat w miejscowościach południowego Mazowsza. To spotkania, warsztaty i wspólne zabawy, podczas których członkowie wiejskich społeczności, twórcy tradycji, spotykają się z młodymi ludźmi, mieszkańcami miast, zafascynowanymi muzyką tradycyjną okolic Przysuchy. Fotografie przedstawiają portrety najlepszych muzykantów, śpiewaków i tancerzy, podkreślając ich rolę jako mistrzów przekazujących miejscowe tradycje młodym uczniom.

Ekspozycję wzbogacają projekcje filmów o muzykantach z okolic Radomia, m. in. dokument Piotra Baczewskiego poświęcony Janowi Gacy (1933 – 2013).

Andrzej Bieńkowski – malarz i etnograf dokumentujący muzykę wiejską wielu regionów Polski oraz Ukrainy i Białorusi, autor filmów, książek, nagrań, dokumentacji fotograficznej; laureat Nagrody im. Oskara Kolberga w 1995 roku.

http://www.muzykaodnaleziona.pl/

http://www.archiwummuzykiwiejskiej.pl/

Piotr Baczewski – fotografik od ponad pięciu lat nieprzerwanie dokumentujący działania związane z muzyką tradycyjną, życiem wsi – ostatnie być może przejawy trwania dawnych tradycji. Od roku udostępnia w Internecie nagrania video ostatnich wiejskich mistrzów i ich uczniów.

https://www.facebook.com/baczewski.fotografia

http://vimeo.com/muzykazakorzeniona

Fotografia (Zabawa taneczna; Gałki Rusinowskie, 2012) z wystawy „Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego” autorstwa Piotra Baczewskiego

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych