Zamknij

Wiosenne warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga

Muzeum w Przysusze w kwietniu zaprasza na warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez doświadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego – Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę z Bielowic

Wiosenne Warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga

<div style="\&quot;text-align:" justify;="" text-indent:="" 35.4pt\"="">Muzeum w Przysusze w kwietniu zaprasza na warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez doświadczone twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego – Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę z Bielowic. Pani Marianna jest laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga i wraz z córkami kontynuuje regionalną tradycję rękodzieła artystycznego, tworząc w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje koronki, hafty i stroje ludowe, plastykę obrzędową – palmy, pisanki, wycinanki, kwiaty z bibuły. Artystka bardzo aktywnie promuje sztukę ludową, uczestnicząc w warsztatach etnograficznych, realizowanych w jej rodzinnym domu oraz instytucjach, z którymi współpracuje (Łódzki Dom Kultury, Muzea w Opocznie, Przysusze, Tomaszowie, Warszawie, szkoły w Opocznie i Łodzi). Jest inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, gdzie prezentowane są prace wszystkich bielowickich twórców ludowych, a także współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach. W środowisku twórczyń regionu opoczyńskiego uważana jest za jedną z najlepszych.

Celem warsztatów jest propagowanie i kultywowanie tradycji związanej z okresem Świąt Wielkanocnych, spotkanie z twórczyniami ludowymi oraz pokaz zdobienia pisanek i wykonywania palm. Zajęciom teoretycznym będzie towarzyszyć pogadanka o tradycjach okresu Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Uczestnicy usłyszą o zwyczajach związanych ze święceniem palm, dowiedzą się z czego są wykonane, jaka jest symbolika poszczególnych elementów. Zapoznają się z techniką wykonywania tradycyjnych pisanek opoczyńskich, sposobem ich pisania. Każdy z uczestników samodzielnie wykona palmę lub pisankę.
Tegoroczne warsztaty etnograficzne ruszają 6 kwietnia i potrwają do 8 kwietnia. Adresowane są do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych.
Zapisy grup pod numerem tel. 48 675 22 48.
Opłata za udział w warsztatach wynosi 4 zł od osoby. Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą ugotowane jajko oraz nożyczki.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych