Zamknij

Warsztaty muzyczne "Leć głosie po rosie - polskie zabawy tradycyjne dla dzieci"

Warsztaty muzyczne

W dniach 20 0 21 listopada w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbył się warsztaty wokalno-taneczne, poprowadzone przez panią Karolinę Ociepkę.

Leć głosie po rosie – polskie zabawy tradycyjne dla dzieci
Dla czterech grup, które odwiedziły Muzeum im. Oskara Kolberga, warsztaty poprowadzone przez Karolinę Ociepkę były zaproszeniem do spotkania z polską muzyką tradycyjną w jej żywiołowej, tanecznej formie. Nawiązując do wystawy poświęconej orkiestrze w Skrzyńsku, dzieci poznały polskie zabawy ludowe. Spotkanie zostało animowane na kształt tradycyjnej potańcówki, podczas której próbowano tradycyjnych tańców wirowych: oberka i polki oraz wspólnie doświadczono siły naturalnego śpiewu. Dzieci miały szansę doświadczyć tego, czym była niegdyś zabawa ludowa oraz odkryć energię rodzimego folkloru.


Karolina Ociepka - współtwórca firmy Mozaika (mozaikadzieciom.pl). Od 2006 roku stale rozwija swój warsztat w zakresie rozwojowej pracy z dziećmi, opierając się głównie na metodach pracy z tańcem i ruchem. Od 2009 roku pracuje jako animator i prelegent z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych, tworząc i prowadząc warsztaty, spektakle, koncerty edukacyjne oraz interaktywne spotkania ze sztuką. Kreowane przez nią programy łączą elementy animacji, rytmiki, dramy, improwizacji ruchowej, tańca kreatywnego oraz tańców tradycyjnych. Polska muzyka tradycyjna jest jej szczególnie bliska, gra na barabanie w kapeli Przodki.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych