Zamknij

Warsztaty etnograficzne w Przysusze

Muzeum w Przysusze w dniach 25, 26, 27 marca 2009 r. zaprasza na warsztaty wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez twórczynie ludowe z Bielowic: Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę.

Muzeum w Przysusze w dniach 25, 26, 27 marca
2009 r. zaprasza na warsztaty wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez twórczynie ludowe z Bielowic: Mariannę Rzepkę i jej córki Bożenę i Gabrielę.
Marianna Rzepka - laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga - kontynuuje rodzinną i regionalną tradycję rękodzieła artystycznego, tworzy w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje hafty, koronki, tkaninę i strój regionalny, plastykę obrzędową - pisanki i palmy opoczyńskie oraz ozdoby wnętrza: kwiaty, pająki, wycinanki. Przez wiele lat współpracowała z „Opocznianką” – wykonywała przede wszystkim zdobione haftem krzyżykowym: koszule, ręczniki, obrusy i serwetki. Jej prace były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach, eksponowane na wystawach sztuki i rękodzieła ludowego, pozyskiwane do etnograficznych zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji.
W środowisku twórczyń regionu opoczyńskiego uznawana jest za jedną z najlepszych. Artystka jest bardzo aktywna w zakresie promowania sztuki regionalnej. Często uczestniczy w prezentacjach i warsztatach etnograficznych, realizowanych w jej domu rodzinnym oraz w instytucjach, z którymi systematycznie i stale współpracuje (Łódzki Dom Kultury, Muzea w Przysusze, Radomiu, Toruniu, Tomaszowie, Warszawie; szkoły w Łodzi, Opocznie, Skrzyńsku; ośrodki kultury w Kielcach, Staszowie, Bełchatowie). Swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie przekazała córkom - Bożenie i Gabrieli. Jest współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej, inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, miejsca ekspozycji prac bielowickich twórczyń ludowych. Jest sprawną organizatorką, skuteczną w promowaniu kultury swojej wsi i regionu, docenianą w lokalnym środowisku.
Od 2001 roku uczestniczy wraz z córkami w programie edukacyjnym, realizowanym przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach zajęć z zakresu etnografii i kultury regionalnej prowadzi tzw. warsztaty etnograficzne, pokazy wykonywania typowych dla regionu opoczyńskiego wyrobów sztuki ludowej z zakresu plastyki dekoracyjnej (kwiaty, pająki, wycinanki) i plastyki obrzędowej (palmy wielkanocne i pisanki). Uczestniczy w prezentacjach wytwarzania strojów ludowych, tkanin, haftów oraz w projektach popularyzujących regionalne zwyczaje i obrzędy doroczne. Muzealne zajęcia etnograficzne z udziałem Marianny Rzepki i jej córek odbywają się cyklicznie w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne oraz w czasie Adwentu. Dzięki artystycznym zdolnościom oraz interesującym formom przekazu, realizowany program edukacyjny zyskał bardzo dobrą ocenę środowisk oświatowych i cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów odwiedzających Muzeum w Przysusze.

<div style="\&quot;line-height:" 150%\"="" align="\&quot;right\&quot;">Katarzyna Markiewicz

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych