Zamknij

Warsztaty etnograficzne i konkurs w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Warsztaty etnograficzne i konkurs w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu serdecznie zaprasza na warsztaty etnograficzne z udziałem twórczyń ludowych.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu serdecznie zaprasza na warsztaty etnograficzne z udziałem twórczyń ludowych. Podczas pokazów prezentowane będą techniki wykonywania ozdób świątecznych i zabawek choinkowych. Termin warsztatów: 3.12.2012 – 5.12.2012. Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/ osoba. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni Muzeum.

Muzeum zachęca również do wzięcia udziału w „Konkursie na zabawki-ozdoby choinkowe oraz kartkę bożonarodzeniową”. Celem konkursu jest promocja kultury ludowej regionu opoczyńskiego i radomskiego poprzez rozwijanie u dzieci zainteresowań tradycją bożonarodzeniową oraz rozszerzenie współpracy Muzeum z placówkami oświatowymi. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu zabawki choinkowej bądź kartki bożonarodzeniowej z dowolnie wybranych materiałów i w dowolnej technice plastycznej.

Rozpisując Konkurs na ozdoby choinkowe i kartkę bożonarodzeniową mamy na uwadze przybliżenie młodzieży szkolnej wyrobów tradycyjnego rękodzieła. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, by prace przygotowywane były przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, wydmuszek, piór itp. Wzorem do ich sporządzania mogą być przykłady z literatury, czy też przekazy ustne od rodziców czy dziadków, osób starszych pamiętających z młodości rekwizyty świąteczne wykonywane ręcznie w domu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (warsztaty etnograficzne, lekcje kaligrafii).

Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 grudnia 2012. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród przewidziane jest w terminie do 31 grudnia 2012 r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie połączone z wręczeniem laureatom nagród i wyróżnień. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
tel. 48 675 22 48,

mail: dominika.lefek@muzeum-radom.pl

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych