Zamknij

Wakacje w Muzeum im. Oskara Kolberga

Wakacje w Muzeum im. Oskara Kolberga

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze przygotowaną na wakacje. Proponowane spotkania mają na celu zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, łącząc w sobie elementy zabawy i edukacji. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i pokazów zostały przygotowane tak, aby w ciekawy i dostosowany do wieku odbiorcy sposób przybliżyć sylwetkę Oskara Kolberga oraz wiedzę nt. Przysuchy i okolic. Propozycja skierowana jest do uczniów spędzających wakacje w Przysusze, rodzin, grup zorganizowanych i indywidulanych gości.

 • W każdą środę o godz. 11.00 zapraszamy na głośne czytanie baśni i bajek ludowych z tomów Baśnie, opowieści, gadki przez Oskara Kolberga zebrane oraz Aż tu nagle…Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga. Zajęciom inspirowanym osobą i dokonaniami etnografa urodzonego w Przysusze będą towarzyszyć zabawy plastyczne: rysowanie postaci lub wydarzenia z bajek. Dla najmłodszych - tradycyjne zabawy dziecięce przy muzyce: wołanki, piosenki, wyliczanki-rymowanki i inne rodzaje dziecięcego folkloru. Zachęcamy do zabawy na wystawie multimedialnej: „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”. Do dyspozycji zwiedzających - malowanki, puzzle, muzyka i instrumenty ludowe z różnych regionów Polski.
 • Cykl „Weekendowe spotkania w Muzeum”

5 lipca 2015, godz. 12.00

„Wokół zabytków – poznajemy powiat przysuski”. Propozycje wycieczek pieszych, rowerowych, samochodowych. Zabytki architektury północnej części powiatu przysuskiego.

Prowadzenie – Agnieszka Zarychta-Wójcicka.

19 lipca 2015, godz. 15.00

„Warsztaty tkackie dla dzieci”. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w ramki tkackie i wełnę, poznają akcesoria i podstawy tradycyjnego tkactwa oraz wyroby opoczyńskiego tkactwa ludowego.

Prowadzenie – Dominika Lefek

25 lipca, godz. 16. 00

„Muzyka Oskara Kolberga”. Opery „Król pasterzy’ i „Scena w karczmie”, pieśni i utwory fortepianowe. Prezentacja materiałów filmowych i nagrań audio.

Prowadzenie – Katarzyna Markiewicz

26 lipca 2015, godz. 16.00

„Etnograficzny obraz okolic Przysuchy”. Prelekcja, prezentacja eksponatów z kolekcji Muzeum, projekcja filmów dokumentalnych.

Prowadzenie – Katarzyna Markiewicz

9 sierpnia 2015, godz. 16.00

„Ludowe inspiracje w twórczości muzycznej Oskara Kolberga”. Prelekcja i prezentacja dokumentacji audiowizualnej.

Prowadzenie – Katarzyna Markiewicz

23 sierpnia 2015, godz. 12.00

„Wokół zabytków – poznajemy powiat przysuski”. Propozycje wycieczek pieszych, rowerowych, samochodowych. Zabytki architektury południowej części powiatu przysuskiego.

Prowadzenie – Agnieszka Zarychta-Wójcicka

opłata za wstęp - wg Regulaminu

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych