Zamknij

W Muzeum w Przysusze rozdano nagrody za konkurs

W Muzeum w Przysusze rozdano nagrody za konkurs

Wręczenie nagród w konkursie ?Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości?. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu "Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału" odbyła się 30 stycznia 2018 r. Konkurs przeprowadzony został przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i towarzyszył warsztatom bożonarodzeniowym.

Celem konkursu był przekaz wiedzy na temat tradycji ludowych dotyczących Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału, promocja kultury ludowej regionu, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz inspiracja uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Na wręczenie nagród i wyróżnień przybyli laureaci wraz z opiekunami.

Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

I miejsce: Julia Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

Kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej

wyróżnienie: Izabela Romanik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze)

III miejsce: Maciej Janik (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

II miejsce: Aleksandra Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

I miejsce: Joanna Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

Kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej, II i III klasa gimnazjum

wyróżnienie: Dominika Kulikowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

III miejsce: Maja Szpecht (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

II miejsce: Dominik Domański (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

I miejsce: Dominika Szozda (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych