Zamknij

Świąteczne warsztaty w Muzeum im. Oskara Kolberga

Podczas tegorocznych pokazów prezentowane były techniki wykonywania ozdób świątecznych oraz zabawek na choinkę. Celem warsztatów było propagowanie i kultywowanie tradycji związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia w regionie opoczyńskim. Przez trzy dni w muzeum gościliśmy kilkanaście grup dzieci i młodzieży nie tylko z przedszkola i szkół w Przysusze, ale także z Potworowa, Kostrzynia, Domaszna, Ossy i Gielniowa. Po raz kolejny dzieci miały okazję spotkać się z twórczyniami ludowymi, by nie tylko popatrzeć jak wykonuje się ozdoby choinkowe ale także wykonać takie zabawki samodzielnie. Dzieci z dużym zaangażowaniem podeszły do zadania, powstawały między innymi aniołki, bałwanki, gwiazdki i kolorowe ptaszki. Większość prac zostało wykonane przy użyciu bibuły, kolorowego papieru, słomy i waty.

<div style="\&quot;text-align:" justify;="" text-indent:="" 35.4pt\"="">Uczestnicy warsztatów w Muzeum obcowali nie tylko ze sztuką ludową ale także zapoznali się z kulturą materialną regionu radomskiego i opoczyńskiego zwiedzając wystawę czasową pt. „Gospodarstwo wiejskie. Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane”, która będzie prezentowana do końca 2011 roku.

Dominika Lefek
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych