Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu ?Sztuka i rękodzieło - inspiracją dziecięcej twórczości plastycznej?

Rozstrzygnięcie konkursu ?Sztuka i rękodzieło - inspiracją dziecięcej twórczości plastycznej?

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursu

„Sztuka i rękodzieło - inspiracją dziecięcej twórczości plastycznej”.

w dniu 5. maja 2014 roku w siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Katarzyna Markiewicz
 2. dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka
 3. dr Justyna Dąbrowska

Cele Konkursu i zasady uczestnictwa zostały przedstawione w Regulaminie. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

GRUPA

WIEK

ILOŚĆ nadesłanych PRAC

Grupa I

klasy 1-3 szkół podstawowych

19

Grupa II

klasy 4-6 szkół podstawowych

9

Grupa III

klasy gimnazjalne

13

Na Konkurs wpłynęło 41 prac od 41 uczestników. Uczestnicy Konkursu byli przedstawicielami następujących placówek:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gielniowie,
 3. Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze,

Komisja konkursowa miała za zadanie ocenić prace plastyczne uczniów inspirowane sztuką ludową i regionalnymi tradycjami, wykonane w następujących kategoriach tematycznych:

 1. Wykonanie pisanek wielkanocnych metodą tradycyjną, z zastosowaniem wzornictwa i techniki batikowej charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego i radomskiego.
 2. Wykonanie pracy plastycznej (dowolną techniką, na kartce z bloku technicznego, formatu A4.) ilustrującej zwyczaje okresu wielkanocnego.

Przedmiotem oceny konkursowej były samodzielnie wykonane prace. Oceniono ich wartość merytoryczną, znajomość i oryginalność przedstawienia tematu zwyczajów ludowych okresu Świąt Wielkanocnych oraz walory estetyczne.

Komisja postanowiła przyznać

w Kategorii I:

Jedną Nagrodę dla Magdaleny Murawskiej – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gielniowie,

Jedno Wyróżnienie dla Natalii Plucińskiej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gielniowie,

w Kategorii II:

Jedną Nagrodę dla Zuzanny Grudzieckiej – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gielniowie,

w Kategorii III:

Dwie równorzędne Nagrody dla Jowity Urbańczyk – Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze i Patrycji Tokarskiej – Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze,

Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność Muzeum (§ 6 pkt.5 Regulaminu Konkursu). O terminie wręczenia nagród Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych