Zamknij

"Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi Ziemi Radomskiej"

Zapraszamy w najbliższą niedzielę na spotkanie z autorami projektu "Powitać, poświętować, pożegnać" - Magdaleną Chrapek-Wawrzyniak i Piotrem Piastą

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze /18 listopada 2018 roku godzina 14:00/

na prezentację projektu składającego się z serii nagrań filmowych oraz publikacji związanych z dokumentowaniem ginącego, lokalnego folkloru.

Podczas pokazu zaprezentowane zostaną filmy, nagrania dźwiękowe oraz filmy VR 360 stopni realizowane przez Magdalenę Chrapek-Wawrzyniak i Piotra Piastę wraz z mieszkańcami gmin Wieniawy, Przytyka i Przysuchy. W niedzielę będzie można m.in. posłuchać kołysanki w wykonaniu pani Teresy Bieńkowskiej z Kochanowa Wieniawskiego; obejrzeć dokumentację obrzędu oczepin, którego inscenizację przygotował Zespół Folklorystyczny „Wieniawa"; Posłuchać oberków weselnych w wykonaniu pana Andrzeja Malika ze Skrzyńska; pieśni pogrzebowych śpiewanych przez panią Kazimierę Kiljanek z Jadwiniowa i Mariannę Kiljanek z Brudnowa.

Jak mówią autorzy projektu: „Uważamy, że wraz z postępem i dynamicznymi zmianami w obrębie wspólnot wiejskich czy liczną migracją do miast - dawne, kultywowane niekiedy przez kilka stuleci, obrzędy powoli odchodzą w zapomnienie razem z pogrzebami najstarszych mieszkańców wsi. Wraz z nimi zanika budowana przez te wszystkie lata tożsamość i unikatowość małych, lokalnych społeczności. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie i utrwalanie wszelkich zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Projekt jest koordynowany przez Arkadiusza Ostrowskiego ze Stowarzyszenia „Razem dla Radomki, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

Narodowy Instytut Dziedzictwa,

Instytut im. Oskara Kolberga,

KulturaLudowa.pl

Magdalena Chrapek-Wawrzyniak Urodzona w 1979r. w Ostródzie, na Mazurach. Od lat związana z Poznaniem, gdzie ukończyła studia magisterskie w dziedzinie historii sztuki oraz archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii UAM rozwijała swoje zainteresowania metodologią archeologii, sposobami badania i prezentowania przeszłości oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Brała udział w licznych badaniach archeologicznych na stanowiskach o zróżnicowanej chronologii i funkcji, w kraju i za granicą. Pracowała również jako redaktor naukowy i techniczny serii wydawniczej „Via Archaeologica Posnaniensis” Instytutu Archeologii UAM. W 2011r. została doradcą ds. archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego w polsko- amerykańskiej komórce PRT w bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Ghazni, w Afganistanie. Na swoim kącie ma także liczne publikacje z dziedziny archeologii w postaci artykułów problemowych oraz analiz i interpretacji materiału archeologicznego. Fascynują ją mikrohistorie, biografie rzeczy oraz miejsc, które są jednym z najciekawszych sposobów dotarcia i zaprezentowania pełnego intymności, autentycznych emocji i przeżyć, wycinka naszej przeszłości.

Piotr Piasta Urodzony w 1981r. we wsi Brudnów, gm. Wieniawa, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Jest artystą wizualnym, niezależnym twórcą filmów dokumentalnych i fotografem. W swoich realizacjach porusza tematykę historii, czasu i pamięci, które często rozpatruje w kontekście życia wsi. Jego filmy balansują na granicy filmu etnograficznego, dokumentalnego i wideo-artu.

Jest współautorem filmu dokumentalnego o wspomnieniach z II wojny światowej "Tak Było", realizacja wraz z Martą Stysiak, 2009r. W 2012r. wyreżyserował film o zanikającej kulturze gm. Wieniawa "Pieśni Wiersze Rytuały". Od 2014r. nagrywa serię filmów z osobami starszymi pt. "Przedmiot Ostatni". W 2015r. podczas półrocznego pobytu na rezydencji artystycznej w Wielkiej Brytanii, prowadzonej przez Berwick Visual Arts we współpracy z Centrum Ekonomii Wiejskiej, na uniwersytecie w Newcastle, zrealizował serię filmów wideo pt. "The Realm of Forgotten Existence", która traktuje o roli osób starszych we współczesnym świecie. W 2016r. powstała praca wideo "Nabożeństwa Majowe do Najświętszej Maryi Dziewicy".

Piotr pokazuje swoje filmy w Polsce, jak również w Anglii, Niemczech, Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, czy Meksyku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) jest funkcjonującą od 2008 roku organizacją pozarządową, która prężnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin województwa mazowieckiego: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Samodzielnie oraz w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi, LGD „Razem dla Radomki” realizuje liczne projekty edukacyjne i artystyczne oraz stawia na rozwój i innowacyjność w naszym regionie.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych