Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Przedstawiamy Państwu propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą realizowane w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018.

Poprzez lekcje muzealne Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze popularyzuje dawną kulturę ludową oraz historię regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia stanowią ważny element edukacji, mającej na celu ugruntowanie poczucia regionalnej tożsamości. Lekcje w muzeum to specyficzna forma pracy dydaktycznej, oparta na pokazie oryginalnych zabytków, zbiorów muzealnych, archiwaliów, fotografii i filmów. Uczeń zyska maksimum nowej wiedzy lub pogłębi nabytą – w niecodziennym otoczeniu, mając dostęp do różnorodnych materiałów, najbardziej charakterystycznych i najciekawszych dla naszego regionu.

Organizowane w Muzeum zajęcia pozwolą uczniom poznać naszą instytucję i jej zbiory, w bezpośrednim kontakcie z eksponatem muzealnym, czy twórcami ludowymi podczas warsztatów etnograficznych. Tematy spotkań pomogą uzupełnić program nauczania związany z historią regionu, a także poszerzać informacje z dziedziny etnografii, kultury i sztuki. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Lekcje muzealne związane z sylwetką Oskara Kolberga prowadzone są na stałej wystawie biograficznej, która w 2014 roku została uzupełniona o kioski multimedialne i stanowiska odsłuchowe. Zapewniają one atrakcyjną prezentację zasobów Muzeum i instytucji zajmujących się spuścizną etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną Kolberga. Umożliwia to wielowymiarową narrację i ułatwia dostęp do kolekcji muzealiów i materiałów kolbergowskich.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Każda lekcja trwa minimum 45 minut (czas trwania do uzgodnienia).

Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni muzeum lub zaproszeni goście (twórcy ludowi i animatorzy kultury).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/osoba

Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni muzeum pod nr tel. 48 675 22 48

Zapraszamy do Muzeum najmłodszych (4+); przygotowaliśmy dla ich trzy spotkania tematyczne:

 • Legendy okolic Przysuchy.
 • Opowieść o Muzeum, jego zbiorach i zasadach w nim panujących.
 • W dawnym salonie, moda i obyczaje.

TEMATY LEKCJI:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.
 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.
 1. Podróże Oskara Kolberga.
 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Wilhelm Kolberg (1807-1877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.
 1. Malarstwo Antoniego Kolberga.

Historia i architektura regionu

 1. Przysucha –zarys dziejów miasta.
 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.
 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.
 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XX wieku. Staropolski Okręg Przemysłowy.
 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.
 1. Urszula z Morsztynów Dembińska (1746-1825), właścicielka Przysuchy, Rusinowa
  i Szczekocin, starościna wolbromska.
 1. Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas.

Etnografia

 1. Kultura ludowa regionu opoczyńskiego.
 1. Etnoinspiracje
 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych