Zamknij

Lekcje muzealne

W roku szkolnym 2008/2009 Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych .

W roku szkolnym 2008/2009
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych .

Proponujemy Państwu trzy bloki tematyczne:
Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów
1. Oskar Kolberg (1814-1890– życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.
2. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.
3. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta. Wilhelm Kolberg (1807-1877) – inżynier dróg i mostów.
4. Malarstwo Antoniego Kolberga.
Historia i architektura regionu
1. Przysucha – zarys dziejów miasta.
2. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.
3. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.
4. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XIX wieku. Staropolski Okręg Przemysłowy.
5. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.
Etnografia
1. Kultura materialna i sztuka ludowa regionu opoczyńskiego.
2. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych