Zamknij

Książka o historii Przysuchy

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zapraszają na spotkanie promocyjne książki „Przysucha - historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 r.” pod redakcją dra Sebastiana Piątkowskiego. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 marca 2007 r. o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze
oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
uprzejmie zapraszają na spotkanie promocyjne książki

„Przysucha historia miasta od czasów najdawniejszych do 1945 r.”
pod redakcją dra Sebastiana Piątkowskiego

w dniu 24 marca (sobota) 2007 r. o godz. 17.00
w siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II nr 11
tel. /fax (0-48) 675-22-48

Współautorzy książki:
cz.1.
Agnieszka Zarychta-Wójcicka, [Kustosz, Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze]:
„Dzieje Przysuchy od czasów najdawniejszych do 1807 roku”
cz.2.
Robert Fidos [Dyrektor Zespołu Szkół w Borkowicach]:
„Przysucha w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego”
cz. 3.
dr Krzysztof Latawiec [Adiunkt, UMCS w Lublinie]:
„Przysucha w okresie niewoli narodowej” (1865-1914)”
cz. 4.
dr Mariusz Nowak [Adiunkt Akademia Świętokrzyska w Kielcach],
dr Sebastian Piątkowski [Archiwum Państwowe w Radomiu]:
„Przysucha pod okupacją austriacką i w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1915-1939)”
cz. 5.
dr Jerzy Gapys, [Adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach],
dr Sebastian Piątkowski [Archiwum Państwowe w Radomiu]:
„Przysucha w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1945)”

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych