Zamknij

"Konkurs na tradycyjną i współczesną pisankę regionu opoczyńskiego i radomskiego"

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu na tradycyjną i współczesną pisankę regionu opoczyńskiego i radomskiego, z dnia 12 kwietnia 2013 roku w siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Katarzyna Markiewicz – starszy kustosz, kierownik Muzeum im. Oskara Kolbergaw Przysusze
 2. dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – kustosz dyplomowany Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
 3. Dominika Lefek – asystent muzealny Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Cele, zadania Konkursu zostały zawarte w Regulaminie. Uczestnikami konkursu mogły być dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe:

GRUPA

WIEK

ILOŚĆ PRAC

Grupa I

Oddziały przedszkolne

2

Grupa II

Klasy 1-3

0

Grupa III

Klasy 4-6

4

Grupa IV

Klasy gimnazjalne

19

Cześć prac nadesłanych na konkurs nie spełniała kryteriów uczestnictwa, tj. pkt. 1 §2 Zasady uczestnictwa w konkursie – „Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (warsztaty etnograficzne)”.

Na konkurs wpłynęło 25 prac od 25 uczestników. Uczestnicy Konkursu byli przedstawicielami następujących placówek:

 1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Przysusze

 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach

 3. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach

 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa

Komisja konkursowa miała za zadanie ocenić prace biorąc pod uwagę zgodność z tradycją ludową regionu, staranność wykonania pracy a także ogólny wyraz artystyczny. Po obejrzeniu prac i po ich szczególnym przeanalizowaniu postanowiono, iż konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Nie można dokonać oceny prac konkursowych na podstawie kryteriów oceny podanychw regulaminie, ani rozstrzygnąć konkursu poprzez wybranie spośród prac konkursowych najlepszej pracy, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu. Nadesłane prace nie były pisankami, które wzornictwem i sposobem wykonania nawiązują do tradycyjnych pisanek regionu opoczyńskiego i radomskiego.

Komisja postanowiła nagrodzić dyplomami młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych w Borkowicach i Kolonii Ossa za liczny udział w konkursie.

Nadesłane na konkurs prace można odebrać w siedzibie Muzeum do końca kwietnia br w godz. 8.00-15.00.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych