Zamknij

Konkurs historyczno-plastyczny pt. "Przysucha w stulecie niepodległości"

Konkurs historyczno-plastyczny pt.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza do udziału w konkursie historyczno-plastycznym pt. "Przysucha w stulecie niepodległości"

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze ogłasza konkurs historyczno-plastyczny „Przysucha w stulecie niepodległości”.

Celem konkursu jest promowanie regionu poprzez upowszechnianie jego dziedzictwa historycznego i walorów kulturowych, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach, umiejętność wykorzystania motywów patriotyczno-historycznych (postacie, symbole, wydarzenia) w twórczości artystycznej oraz rozszerzenie współpracy Muzeum z placówkami oświatowymi.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a prace oceniane będą w trzech kategoriach:

Kategoria I: klasy 4-6 szkoły podstawowej

Kategoria II: klasy 7-8 szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum

Kategoria III: klasy 1-3 szkoły średniej

Tematem pracy jest ujęta w ramy idea i samodzielna interpretacja wydarzeń i postaci związanych z Przysuchą w latach 1918-2018.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną kartą zgłoszenia w terminie do dnia 6 listopada (wtorek) 2018 roku na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Al. Jana Pawła II 11

26-400 Przysucha

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród przewidziane jest w terminie do 17 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie: /REGULAMIN KONKURSU Przysucha w stulecie niepodleglosci.docx

Do pobrania: KARTA ZGLOSZENIA.doc

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych