Zamknij

Etnoinspiracje - motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym

Etnoinspiracje - motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym

Nową wystawę czasową w Muzeum im. Oskara Kolberga można oglądać do 30 grudnia 2016.

Wystawa muzealna (oraz towarzyszące jej prezentacje i zajęcia edukacyjne) jest próbą ukazania tradycyjnej ludowości jako źródła koncepcji projektantów i artystów wielu pokoleń. Przedstawia realizacje z różnych dziedzin wytwórczości artystycznej i wzornictwa użytkowego. Ekspozycję tworzą prace cenionych artystów, dobrze zaprojektowane i starannie zrealizowane, w których element przetworzenia źródła i odniesienie do jego pierwotnego znaczenia jest istotny, choć w różnorodny sposób zastosowany. Sięganie po inspiracje do kultury ludowej jest zjawiskiem obserwowanym od dziesięcioleci, jednak współcześnie staje się coraz bardziej popularnym i obecnym także w kulturze masowej.

Początki włączania inwencji ludowej do wzornictwa, pojawiające się na przełomie XIX i XX wieku, miały ograniczony zakres do wąskiego kręgu elit. Projekty pięknych tkanin, sprzętów, mebli, ceramiki, architektury nie wpływały szerzej na estetykę życia codziennego.

Odwoływanie się do sztuki ludowej w formie, materiałach i metodach wytwarzania przedstawiono w Muzeum poprzez eksponaty z różnych okresów - sygnalizujące projekty stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza, Spółdzielni Artystów „Ład”, „Cepelii”, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz najszerzej prezentowaną twórczość projektową i realizacje pokolenia artystów XXI w.

Wystawę zrealizowano dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Fundacją Sztuka Stosowana oraz z wieloma artystami – autorami eksponowanych prac (m.in. Joanna Rusin, Radosław Podsiadło, Edyta Cieślik-Moczek, Ewa Nagórska).

Wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

7.10.2016 - 30.12.2016

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych