Zamknij

Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

Andrzej Łobodziński W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM

Wystawa prezentowana jest od 4 sierpnia do 14 września 2017 r. w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Andrzej Łobodziński

Urodzony w 1931 roku w Łodzi.

Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1950 - 1954 na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom uzyskał w 1955 roku. W latach 1972-2001 prowadził Pracownię Podstaw Kompozycji w macierzystej uczelni, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i grafiki, przeważnie linorytu, a od 2009 roku grafiki komputerowej. Jest autorem dzieł z pogranicza sztuk plastycznych i muzyki. Swoje utwory prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

W HOŁDZIE DWÓM WIELKIM POLAKOM


Uwagi do wystaw

Dwie wystawy objęte wspólnym tytułem wymienionym wyżej: jedna poświęcona Fryderykowi Chopinowi, druga Oskarowi Kolbergowi, prezentowane są oddzielnie (jedna bezpośrednio po drugiej) bowiem wystawiane na nich utwory powstały w innych okolicznościach, są wynikiem innych motywacji i pełniły w mojej twórczości zasadniczo inną rolę.


Wystawa pierwsza - W HOŁDZIE FRYDERYKOWI CHOPINOWI

24 obrazy namalowane w hołdzie Fryderykowi Chopinowi są wynikiem mojego zachwytu Jego muzyką, a bezpośrednim impulsem, do podjęcia i realizacji takiego przedsięwzięcia, było intensywne przeżycie związane z wysłuchaniem (wielokrotnym) 24 preludiów z opusu 28.

Związki między tymi preludiami, a namalowanymi przeze mnie obrazami, sprowadzają się do liczby „24” oraz względnie małych wymiarów obrazów, co odpowiada kilkuminutowym, a w wielu utworach nawet krótszym, przebiegom poszczególnych preludiów. Poza tym, obrazy nie mają bezpośrednich odniesień do określonych preludiów Chopina. Nie są też uszeregowane. Można je prezentować w dowolnym układzie przestrzennym. Podejmując zamiar namalowania dwudziestu czterech obrazów założyłem, że największy wymiar obrazu nie będzie przekraczał sześćdziesięciu centymetrów i że wszystkie obrazy będą miały kolor ciemnoniebieski. Bardzo cenię ten kolor, ma on dla mnie wiele znaczeń, wśród których, w wielu utworach, ważny jest wyraz elegijny. Obrazy z omawianego zbioru należą do głównego nurtu mojego malarstwa. Są obrazami abstrakcyjnymi. Uwaga ta jest ważna ze względu na zupełnie inny charakter malarstwa drugiej wystawy i prezentowanych na niej utworów, o których będzie mowa dalej.


Wystawa druga - W HOŁDZIE OSKAROWI KOLBERGOWI

W latach 2012 do 2015 przebywałem często w Kazimierzowie i jego okolicach. Jest to niewielka wieś oddalona o kilkanaście kilometrów od Skierniewic, położona na północno-wschodnich krańcach Wzniesień Łódzkich. Urzeczony pięknem tego regionu dokumentowałem fotograficznie oglądane tam pejzaże. W stosunkowo krótkim czasie, następujących po sobie pobytów, zauważyłem zmiany w tkance ulubionych przeze mnie pejzaży. Postanowiłem więc wybrane widoki utrwalić i przeżyć je raz jeszcze, może nawet głębiej, w trakcie malowania akwarelą na papierze. W obrazach pragnąłem zachować możliwie największą wierność w stosunku do rzeczywistości. Zbiór 50 widoków z Kazimierzowi i jego okolic nazwałem „Moje studia etnograficzne” i poświęciłem go wybitnemu polskiemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi.

Związki Fryderyka Chopina i Oskara Kolberga są dobrze znane. Jest też w Przysusze piękne i ważne Muzeum im. Oskara Kolberga. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogę dwa tak różne zbiory moich obrazów zaprezentować w tym właśnie miejscu.

Andrzej Łobodziński

Wystawa pierwsza udostępniona - od 4 do 14 sierpnia

wystawa druga - od 15 sierpnia do 14 września.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych