Zamknij

40 lat nagrody im. Oskara Kolberga ?Za zasługi dla kultury ludowej?

40 lat nagrody im. Oskara Kolberga ?Za zasługi dla kultury ludowej?

Jubileuszowa wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.Ekspozycję można oglądać od 25 września do 30 grudnia 2015.

Wystawa z okazji jubileuszowej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga przedstawia historię i znaczenie tego wyróżnienia oraz prezentuje twórczość kilkudziesięciu artystów w dziedzinie sztuki i rękodzieła ludowego, wybranych spośród licznego ogółu 708 laureatów. Przedstawia dzieła artystów określanych ludowymi, zarówno ze względu na miejsce ich realizacji twórczych, kontynuację tradycji rodzinnych czy lokalnych, jak też z powodu ich związku symbolicznego i mentalnego z ludowym dziedzictwem.

Okres czterdziestolecia przyznawania Nagrody im. Oskara Kolberga to czas wyraźnych zmian w twórczości ludowych artystów oraz pojawiającej się konieczności zweryfikowania pojęć twórczości i twórcy ludowego. Pomimo postępującej uniwersalizacji i powielania zjawisk kultury masowej, ciągle obecna jest potrzeba oryginalności i odrębności. Sztuka ludowa wyrosła z tradycji regionalnych, przekazywana kolejnym pokoleniom, twórczo modyfikowana i inspirująca, nadal gwarantuje różnorodność i bogactwo kultury.

Wyboru dzieł na wystawę w Muzeum w Przysusze dokonano według kryterium wartości artystycznych, indywidualizmu i typowości uwzględniając sposób i formę wypowiedzi twórców oraz zaakcentowanie osobowości i oryginalnych talentów. Wystawa prezentuje zatem wybitne dzieła sztuki, z zastrzeżeniem, że cechy formalne określające ich styl ludowy nie są tu najistotniejsze.

W tradycyjnej formie ekspozycyjnej przedstawiono wytwórczość laureatów w dwóch zakresach działalności. Pierwszy reprezentowany jest przez większość zgromadzonych na wystawie dzieł, świadczących o inwencji twórczej autorów, przede wszystkim w dziedzinie rzeźby, malarstwa i plastyki papierowej. Obok tych prac wystawiono muzealia z różnych dziedzin rękodzieła, które stanowią kontynuację dawnych wzorów i technik wytwarzania, angażują umiejętności wykonawcze i uzdolnienia artystyczne twórców ludowych oraz powstają jako rekonstrukcje reliktów, np. hafty, koronki, tkactwo, plastyka obrzędowa, kowalstwo, metaloplastyka, skórnictwo. Szczególnie obiekty z rękodzielniczych dziedzin sztuki ludowej stają się spopularyzowanymi elementami przemysłu pamiątkarskiego a w ostatnich latach nurtu mody na etno design, wciąż poszukującego w motywach ludowych nowych źródeł inspiracji dla wzornictwa przedmiotów użytkowych.

Uzupełnieniem ekspozycji o Nagrodzie i jej laureatach jest wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja” udostępniona zwiedzającym w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, która zawiera obszerne materiały z zakresu folkloru muzyczno-tanecznego, praktykowanego przez wielu dotychczasowych laureatów Nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Na wystawie i w okolicznościowych publikacjach zaprezentowano prace laureatów, materiały ikonograficzne i archiwalia ze zbiorów:

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

Muzeum Regionalnego w Opocznie,

Muzeum w Łowiczu,

Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach,

Książnicy Płockiej w Płocku,

kolekcji prywatnych

oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Ekspozycja czynna czynna od 25. 09. 2015 r. do 30. 12. 2015 r.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych