Zamknij

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

Wystawa prezentowana była od 4 maja do 31 lipca 2017 roku w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Wystawa muzealna inauguruje tegoroczne obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, instytucji bardzo ważnej dla wiejskiej i małomiasteczkowej społeczności w okresie porozbiorowym, powojennym i współczesnym. Przez jej szeregi przewinęły się rzesze przysuszan. Poprzez realizację jubileuszowej ekspozycji historycznej upowszechniono wiedzę o ich zasługach, ukazano wielopłaszczyznową działalność OSP. Wokół tych działań udało się zintegrować miejscową społeczność.

Materiał historyczny opracowany graficznie w ekspozycji, powstał w oparciu o zasoby Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej z lat 1917–1946 (księgi kasowe i inwentarzowe, Kronikę OSP z 1946 roku, Kronikę OSP z okresu 1978–1999, druki luźne z okresu 1946 - 1999) oraz materiały z Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum Państwowego w Radomiu. Cenne zbiory fotograficzne z lat 20. XX w., tableau z 1929 r. pochodzą z archiwów rodzinnych mieszkańców Przysuchy i okolic.

W gromadzeniu obiektów kierowano się przede wszystkim proweniencją zbiorów, eksponując artefakty pochodzące głównie z obszaru dzisiejszego powiatu przysuskiego. W przestrzeni wystawienniczej zaprezentowano mundury, hełmy i elementy wyposażenia druhów od okresu międzywojennego do współczesności. Przedstawiono kolekcję prądownic, węży tłocznych, syreny alarmowe, motopompę oraz części strażackiego wozu bojowego. Wyeksponowano puchary drużynowe oraz dyplomy, medale i odznaczenia druhów.

Wystawę zrealizowano we współpracy z OSP w Przysusze, OSP w Borkowicach, OSP w Skrzyńsku, OSP w Drzewicy, mieszkańcami Przysuchy, Końskich i Drzewicy oraz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Ekspozycji towarzyszy publikacja autorstwa dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej i Dominiki Lefek „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze”; 120 stron, bogaty materiał fotograficzny, cena 25 zł.

Wystawa czynna od 4 maja do 31 lipca 2017 roku.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych