Zamknij

Zakup pieca do wypału ceramiki

Zakup pieca do wypału ceramiki

W 2016 roku, dzięki dotacji celowej w wysokości 12.000 złotych, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, do Muzeum Wsi Radomskiej zakupiono piec elektryczny do wypału ceramiki.

W 2016 roku, dzięki dotacji celowej w wysokości 12.000 złotych, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Muzeum Wsi Radomskiej zakupiło piec elektryczny do wypału ceramiki.

Przygotowanie do posadowienia urządzenia w Ośrodku Edukacji Muzealnej obejmowało pozyskanie opinii dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów pieca. Głównym powodem zakupu tego specjalistycznego narzędzia była chęć wypału prac wykonywanych przez uczestników lekcji muzealnej pt. „Ceramika”. Zajęcia wprowadzono do oferty edukacyjnej Muzeum Wsi Radomskiej w 2011 roku. Od samego początku cieszyły się wysoką frekwencją, zwłaszcza wśród podopiecznych przedszkoli oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Jedynym mankamentem tych działań był brak możliwości wypału wykonywanych prac. Tym samym proces obróbki gliny nie mógł być zaprezentowany w całości.

Zakupiony piec do wypału ceramiki ma pojemność 120 litrów. Jest to urządzenie idealnie dopasowane do potrzeb edukacji muzealnej – jednorazowo można w nim wypalić do 120 niewielkich prac wykonywanych przez dzieci. Naczynia oraz ozdoby ulepione przez uczestników zajęć wypalane są w temperaturze 800°C, na tzw. biskwit, czyli ceramikę bez pokrywy szkliwnej. Przeciętny wypał trwa około 7 godzin (w zależności od wielkości, grubości i ilości prac), po czym urządzenie pozostawiane jest do wystygnięcia na około 14–16 godzin. Do dnia 2 listopada 2016 roku w Muzeum wypalono około 400 prac, z których żadna nie popękała i nie zniszczyła się. Świadczy to o wysokim stopniu zrozumienia przez dzieci procesów formowania i sklejania elementów glinianych na lekcji muzealnej. Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby edukacyjne odbiorców lekcji muzealnych, do pieca zakupiono specjalistyczny programator, mogący zachować w pamięci własnej do 6 programów wypału. Każdy z nich może być modyfikowany w celu dostosowania krzywej wypału, opóźnienia startu lub wzrostu temperatury w poszczególnych segmentach. Dotychczas, oprócz pozyskiwania ceramiki bez dodatkowych zdobień, wykonano jeden wypał próbny ze szkliwem w temperaturze 1050°C. Test zakończył się sukcesem.

Zakup pieca znacząco poprawił jakość i treść lekcji muzealnej pt. „Ceramika”, jednocześnie dając możliwość poszerzenia w przyszłości oferty edukacyjnej. Polegało to będzie na stopniowaniu trudności zajęć i tym samym dokładniejszym poznaniu przez odbiorców technik obróbki i zdobienia gliny.

ma

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych