Zamknij

Lekcje na ścieżce przyrodniczej w muzeum

Na zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Celem zajęć na ścieżce jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania światem przyrody oraz ukazanie i zapoznanie z jej lokalną specyfiką.

Ścieżka ekologiczna w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu została udostępniona w 2007 roku. Długość całkowita Ścieżki wynosi 600 m, z czego drewniany pomost przerzucony nad bagnami zajmuje 260 m dł.. Dalsza część drogi biegnie przez las, moczary i rzekę. Na pomoście umieszczono dwie platformy, na jego końcu zaś wieżę obserwacyjną mierzącą 8 m wys., co ułatwia podziwianie natury i części skansenu. Ścieżkę założono na obszarze chronionym doliny rzeki Kosówki, która, oprócz spontanicznie rozwijającego się naturalnego krajobrazu, pozwala przyjrzeć się bogatemu życiu przyrody i dokonującym się tam zmianom na przestrzeni roku. Ingerencja człowieka w to środowisko jest ograniczona do minimum i polega jedynie na obserwacji, podobnie jak w parkach narodowych. Dlatego fauna i flora ścieżki obfituje w gatunki, które przejawiają wysokie wymagania co do miejsc żerowania, warunków lęgowych czy stanowisk występowania. Atrakcyjność ścieżki ekologicznej podnosi fakt, iż obejmuje ona ekosystem leśny, bagienny i rzeczny oraz strefy przejściowe. Pozwala to na przyglądanie się relacjom między środowiskami nieożywionymi a organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, złożonymi czynnikami i zależnościami, które zachodzą, by utrzymać środowiskową równowagę.
Celem zajęć na ścieżce jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania światem przyrody oraz ukazanie i zapoznanie z jej lokalną specyfiką. Lekcje przyczynią się do wyrobienia świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Radomskiej. Na zajęciach zaprezentowane zostaną sposoby chłopskiego traktowania i praktycznego użytkowania elementów przyrody obecnych na ścieżce. Lekcje uzupełnią przytoczone wierzenia i obyczaje wsi dotyczące drogi, mostu, lasu, bagna, wiatru i innych zjawisk świata kultury i natury. Zajęcia uzupełnią przytoczone wierzenia i obyczaje wsi dotyczące drogi, mostu, lasu, bagna, wiatru i innych zjawisk świata kultury i natury. Uczniowie wykorzystają zdobyte wiadomości na zajęciach plastycznych. Będą mogli wykazać się swoją pomysłowością dowolnie wybierając przygotowane materiały potrzebne do zrobienia prac.
I Wariant tematycznyNa lekcjach z zakresu ludowej kultury materialnej Muzeum proponuje pogadankę dotyczącą genezy oraz historii bartnictwa i pszczelarstwa. Uwzględniona zostanie rola przyrody, ponieważ na ścieżce pokazane zostaną gatunki drzew dawniej wybierane na barcie. Podczas zajęć praktycznych dzieci zaprojektują własny znak bartny wykonany za pomocą technik rzeźbiarskich.
II Wariant tematyczny
Lekcja o kulturze duchowej obejmie opowiadanie wierzeń i baśni o leśnych i wodnych rusałkach. Pokazane zostaną miejsca, gdzie miały one przebywać. W ramach zajęć manualnych uczniowie wykonają podobiznę rusałki.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych