Zamknij

Konkurs dla dzieci i młodzieży "Szopka bożonarodzeniowa"

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Celem konkursu jest propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

Regulamin Konkursu „Szopka bożonarodzeniowa”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Termin konkursu:

Termin dostarczenia szopek do dnia 16 stycznia 2015 r. do godziny 15.00.

Cel konkursu:

1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,

2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Bożonarodzeniowym,

3. Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,

4. Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej,

5. Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs,

6. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

Warunki udziału w konkursie:

1. Praca powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem materiałów naturalnych,

2. Prace uczniowie wykonują pod opieką nauczyciela,

3. Zgłoszenie pracy do konkursu w podanym terminie.

Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa szkoły, adres, klasa
 • Imię i nazwisko opiekuna

Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do wykonanej pracy. Wzór oświadczenia w załączniku regulaminu. Prace biorące udział w konkursie, można składać osobiście lub przesłać pocztą
z dopiskiem „Szopka bożonarodzeniowa”, na adres:

Muzeum Wsi Radomskiej

ul. Szydłowiecka 30

26-600 Radom

Nagrody i wyróżnienia:

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci klas 1- 3 szkoły podstawowej

– dzieci klas 4 - 6 szkoły podstawowej

– młodzież gimnazjalna

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego 2015 r. w Muzeum Wsi Radomskiej. Ponadto prace wyróżnione w konkursie zaprezentowane zostaną w foto-galerii na stronie internetowej muzeum:

www.muzeum-radom.pl

Informacji udziela Dział Oświatowy:

Michalina Janowska lub Ilona Kostkiewicz

Tel. (048) 332 92 82

Z uwagi na kruchość materiałów, muzeum zastrzega, że prace nadesłane na konkurs
nie będą oddawane.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych