Zamknij

Muzeum w ?Lasach?

Muzeum w ?Lasach?

W dniach 25?26 października 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbyła się konferencja

W dniach 25–26 października 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu pt. „Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych, jako środowisko bytowania pszczół”.

Tematy referatów były bardzo zróżnicowane. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące ogólnego pozyskiwania zdrowej żywności dostępnej z całego ekosystemu tj. grzybów, jagód, dziczyzny. Niemniej jednak szczególny nacisk położony był na propagowanie zapylaczy, które to przyczyniają się do zapylania roślin. Ich ochronę, zakładanie nowych siedlisk, odnowę nieużytków, oraz poprzez zakładanie barci, co przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju pszczół żyjących w stanie dzikim. W tym programie biorą udział nie tylko bartnicy-pszczelarze, ale również na szeroką skalę nadleśnictwa, szczególnie z okolic Augustowa. Poza tym wskazano na dodatkowe korzyści płynące z zapylaczy tj. wytwarzanie miodu oraz pokazu jego pozyskiwania.

Przedstawiona przez referentów baza pożytkowa pszczół ma na celu zwiększenie udziału roślin miododajnych w środowisku naturalnym poprzez nasadzania oraz odpowiednią agrotechniczną gospodarkę łąkowo-rolną w kształtowaniu różnorodności biologicznej. W obecnym systemie gospodarki rolnej jest coraz więcej wielkopowierzchniowych, monokulturowych upraw w szczególności roślin wiatropylnych, co nie służy zróżnicowanej bazie pokarmowej zapylaczy.

Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie miejskiego pszczelarstwa, programu „Pszczoły w Mieście”, gdzie jak wynikało według autorów z analizy biochemicznej miodu na zawartość metali ciężkich jest ona niższa niż w miodzie pozyskiwanym z terenów rolniczych. We wszelkiego rodzaju hodowli pszczół można powiedzieć, że wszystkie produkty pszczele są dodatkiem, z którego czerpią dochód pszczelarze. Głównym zadaniem oraz niewspółmiernymi korzyściami w istocie rzeczy jest zapylanie roślin, co przyczynia się do zwiększonej produkcji rolniczo-ogrodniczej i poprawienie całego ekosystemu.

Oprócz zagadnień o tematyce gospodarczo-ekonomicznej w trakcie konferencji wygłoszono również referaty dotyczące historii bartnictwa, prawa obelnego, zasad hodowli pszczół w barciach i tradycji pszczelarstwa.

Muzeum Wsi Radomskiej także skorzystało z zaproszenia i uczestniczyło w w/w konferencji prezentując wystawę pt. „Pszczelarstwo”, której celem było przedstawienie tematyki związanej z historyczną gospodarką i pracą pasieczną: pozyskiwaniem miodu, wosku, wyrobowi węzy, produkcji świec, hodowli matek pszczelich oraz przedstawieniem referatu na temat pszczelarzy z naszego regionu i wprowadzenie w klimat wystawy.

Bardzo ciekawy był pokaz współczesnego wykonywania barci przy użyciu sprzętu mechanicznego, co umożliwia ich produkcję na skalę „przemysłową”, a co za tym idzie możliwość większego i szybszego zadomowienia ich pszczołami. Odbył się również pokaz wchodzenie po leziwie w wykonaniu członków Bractwa Bartnego.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych